Genel

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

Bu komuta erişmek...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


note

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Arkaplan rengi

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

Artış/Azalış değeri

Döndürme düğme kontrolünün her bir etkinleştirilmesinde eklenecek veya çıkarılacak süreyi tanımlar.

Azami değer

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

Azami kaydırma değeri.

Specify the maximum value of a scrollbar control.

Azami metin uzunluğu

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

If the control is linked to a database and the text length is to be accepted from the field definition of the database, you must not enter the text length here. The settings are only accepted from the database if the control property was not defined ("Not Defined" state).

Azami zaman

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Açılır Liste

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

Bir tablo kontrolüne sütun olarak eklenen çoklu kutular her zaman varsayılan olarak açılır listedir.

Binler ayracı

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Bir kayıtta oyna

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Biçem

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Biçimlendirme

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Büyük değişiklik

Kullanıcı kaydırma çubuğunun üzerindeki kaydırma kısmının yanına tıkladığında eklenecek veya çıkarılacak değeri belirtir.

Değer

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Değer adımı

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Değiştir

Specifies if a Push button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the Spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

Döndürme Düğmesi

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Döviz sembolü

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

En az zaman

Determines the minimum time that a user can enter.

En büyük tarih

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

En küçük değer

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

En küçük kaydırma değeri.

Specify the minimum value of a scrollbar control.

En küçük tarih

Determines the earliest date that a user can enter.

Etiket

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

When you create a new control, the description predefined in the "Name" property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the "Title" property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the Arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

note

The "Title" property is only used for labeling a form element in the interface visible to the user. If you work with macros, note that at runtime, a control is always addressed through the "Name" property.


Etiket alanı

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

To define one character of the label as a mnemonic, so that the user can access this control by pressing the character on the keyboard, insert a tilde (~) character in front of the character in the label.

Radyo düğmeleri kullanılırken etiket alanı olarak sadece grup çerçevesinin metni kullanılabilir. Bu metin aynı gruptaki tüm radyo butonlarına uygulanır.

Metin alanının yanındaki ... düğmesine tıklarsanız Etiket Alanı Seçimi iletişim penceresini görürsünüz. Listeden bir etiket seçin.

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

Etkin

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

Fare tekerleği kaydırma

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

Filtering/Sorting

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Gecikme

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

Genişlik

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

Genişlik

Kontrolün genişliğini tanımlar.

Gezinti çubuğu

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

Grafikler

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

Görünür

Canlı kipte denetim görünür olacak mı diye belirtir. Tasarım kipinde, denetim her zaman görünür.

Eğer bu özellik "Evet" (varsayılan) olarak ayarlandıysa denetimin gerçekten de ekranda görüneceği anlamına gelmediğini unutmayın. Bir denetimin etkin görünürlüğü hesaplanırken ek kısıtlamalar uygulanır. Örneğin, Writer içerisinde gizli bir alana yerleştirilmil bir denetim hiç bir zaman görünmez ta ki alanın kendisi görünür olana kadar.

Eğer özellik "Hayır" olarak ayarlanırsa, o zaman denetimin kendisi canlı kipte her zaman gizli olacaktır.

3.1 sürümüne kadar olan eski OpenOffice.orglar bu özelliği kendisinde kullanılmış belgeleri okurken göz ardı edecektir.

Görünür boyut

Specifies the size of scrollbar thumb in "value units". A value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / 2 would result in a thumb which occupies half of the background area.

If set to 0, then the thumb's width will equal its height.

Hazır maske

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

note

Gerçek maskenin boyu her zaman düzenleme maskesinin boyu kadardır. Eğer durum böyle değilse, düzenleme maskesi ya kısaltılır veya maskenin boyuna tamamlayana kadar boşluklar ile doldurulur.


Hedef Çerçeve

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

Eğer alana tıklarsanız, bir sonraki belgenin yükleneceği çerçeveyi belirleyen bir seçeneği listeden seçebilirsiniz. Şu olasılıklar vardır:

Girdi

Anlam

_blank

Sonraki belge boş bir çerçeve içinde oluşturuldu.

_parent

Sonraki belge bir ana çerçeve içerisinde oluşturulacaktır. Eğer ana çerçeve yoksa, belge aynı çerçevede oluşturulur.

_self

Sonraki belge aynı çerçeve içinde oluşturuldu.

_top

Sonraki belge üst düzeydeki pencere içerisinde oluşturulu, başka bir deyişle, sıralı dizi içerisindeki en yüksek çerçeve içerisinde; eğer mevcut çerçeve bir hali hazırda bir üst pencere ise, belge mevcut çerçeve içerisinde oluşturulur.


note

The "Frame" property is relevant for HTML forms, but not for database forms.


Hizalamak / Grafik hizalamak

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Title of Label fields,

  2. Content of text fields,

  3. Content of table fields in the columns of a table control,

  4. Graphics or text that are used in buttons.

    note

    Düğmeler için Hizalama seçeneği Grafik hizalama olarak adlandırılır.


Kaydırma çubuğu

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

Kayıt işaretçisi

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

Kelime kesmesi

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press Enter.

Kenarlık

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

Kenarlık rengi

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

KonumX

Kontrolün X konumunu sabitleyiciye göreceli olarak tanımlar.

KonumY

Kontrolün Y konumunu sabitleyiciye göreceli olarak tanımlar.

Konumlandırma

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Küçük değişiklik

Specify the value to add or subtract when the user clicks the Arrow icon on the scrollbar.

Liste girdileri

Please note the tips referring to the keyboard controls.

Önceden tanımlanmış liste girdisi Varsayılan seçme açılan kutusuna girilir.

note

Buraya girilen liste girdilerinin sadece forma dahil olduğunu unutmayın, eğer, Liste İçerik Türü altındaki Veri sekmesi üzerinde, "Değer Listesi" seçildi ise.


Eğer liste girdilerinin veritabanına yazılmasını veya Web formunun alıcılarına gönderilmesini istemiyorsanız, fakat bunun yerine form içerisindeki görünmeyen atanmış değerleri istiyorsanız, değer listesindeki diğer değerlere liste girdilerini atayabilirsiniz. Değer listesi Veri sekmesi üzerinde tanımlanır. Liste İçerikleri Türü altında "Değer Listesi"ni seçin. Daha sonra formun görünen değerlerine atanacak olan değerleri Liste İçerikleri altına girin. Doğru atama için, değer listesindeki sıra ilgilidir.

note

HTML belgeleri için Genel sekmesindeki bir liste girdisi <OPTION> HTML etiketine karşılık gelir; Liste İçerikleri altındaki Veri sekmesine girilen değer listesinin bir girdisi <OPTION VALUE=...> etiketine karşılık gelir.


Maskeyi düzenle

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

Düzenleme maskesinin uzunluğu mümkün girdi konumlarının sayısını belirler. Kullanıcı düzenleme maskesine uygun olmayan karakterler girerse alanı terkettiğinde girdi reddedilir. Düzenleme maskesini tanımlamak için aşağıdaki karakterleri girebilirsiniz:

Karakter

Anlam

L

A text constant. This position cannot be edited. The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.

a

The characters a-z and A-Z can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

A

The characters A-Z can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

c

The characters a-z, A-Z, and 0-9 can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

C

The characters A-Z and 0-9 can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

N

Only the characters 0-9 can be entered.

x

Tüm yazılabilir karakterler girilebilir.

X

All printable characters can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.


"__.__.2000" birebir maskesi için, örneğin, "NNLNNLLLLL" düzenleme maskesini tanımlayın böylece kullanıcı tarih girerken sadece dört rakam girebilir.

Metin türü

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

warning

Eğer metin türü olarak "Biçimlendirmeyle Çoklu-satır"ı seçtiyseniz, bu denetimi veritabanı alanına bağlayamazsınız.


note

Bu denetim, tablo denetimi içerisindeki metin sütunu için "Çok satırlı girdi" olarak adlandırılır.


Otomatik Doldurma

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

Parola karakterleri

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

tip

The characters and their ASCII codes can be seen in the Special Characters dialog (Insert - Special Character).


Salt okunur

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Satır say

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Satır yüksekliği

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Sekme duruşu

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

Hayır

When using the Tab key, focusing skips the control.

Evet

The control can be selected with the Tab key.


Sekme düzeni

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

note

The "Tab order" property is not available to Hidden Controls. If you want, you can also set this property for image buttons and image controls, so that you can select these controls with the Tab key.


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused ("Tabstop = No") are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

Ayrıca farklı kontrollerin indislerini kolaylıkla Sekme Sırası iletişim penceresinde tanımlayabilirsiniz.

Sembol rengi

Denetimlerdeki semboller için renk belirler, örneğin kaydırma çubuğundaki oklar gibi.

Seçimi gizle

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Simge Boyutu

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Tam Biçim

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

Tarih biçimi

With date fields you can determine the format for the date readout.

note

Bütün biçimlendirme alanları(tarih, zaman, para birimi, numara) sizin verileri nasıl girdiğinize bakılmaksınızın seçili biçimde otomatik olarak biçimlendirilir.


Tıklama ile odaklan

If you set this option to "Yes", the Push button receives the focus when you click the button.

URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

Eğer fareyi Kullanıcı kipinde düğme üzerine hareket ettirirseniz, başka bir Yardım mesajının girilmediği de bildirildiği durumda, URL genişletilmiş bir öneri olarak gözükür.

Varsayılan değer

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

Varsayılan durum

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

Sıfırla tipi bir düğme için, eğer düğme kullanıcı tarafından etkinleştirilmişse denetimin durumunu tanımlayabilirsiniz.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the "Default Status" property.

Varsayılan düğme

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

note

Bu özellik belge içerisindeki sadece tek bir düğmeye atanmalıdır.


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

Varsayılan kaydırma değeri

Sets the default value for the scrollbar.

Varsayılan metin

Metin kutusu veya açılan kutu için varsayılan değeri ayarlar.

Varsayılan seçim

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

For a List box that contains a value list, you can click the ... button to open the Default selection dialog.

Varsayılan seçim iletişim penceresinde, liste kutusunu içeren formu açtığınızda seçili olarak işaretlemek istediğini giridileri seçin.

Varsayılan tarih

Varsayılan tarihi ayarlar.

Varsayılan zaman

Varsayılan zamanı ayarlar.

Virgül sonrası haneler

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Yardım Adresi

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

Yardım metni

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

Yardım metni

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Yazı tipi

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Yazılabilir

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

Yineleme

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

Yönlendirme

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Yönlendirme

Kaydırma çubuğu veya döndürme düğmesi için yatay veya dikey yönlendirmeyi belirtir.

Yükseklik

Kontrolün yüksekliğini tanımlar.

Zaman biçimi

You can define the desired format for the time display.

Çapa

Kontrolün nereye sabitleneceğini tanımlar.

Çoklu seçim

Allows you to select more than one item in a list box.

Ölçeklendirme

Resizes the image to fit the size of the control.

Önek sembolü

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Üç-durumlu

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

note

The "Tristate" property is only defined for database forms, not for HTML forms.


İsim

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

note

Eğer makrolar ile çalışıyorsanız, denetimlerin adlarının eşsiz olduğundan emin olun.


The name is also used to group different controls that belong together functionally, such as radio buttons. To do so, give the same name to all members of the group: controls with identical names form a group. Grouped controls can be represented visually by using a Group Box.

İşlem

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

The following table describes the actions that you can assign to a button:

İşlem

Açıklama

Hiçbiri

Hiçbir işlem gerçekleşmez.

Formu gönder

Sends the data that is entered in other control fields of the current form to the address that is specified in Form Properties under URL.

PDF dosyasına dışa aktaracağınız zaman formun veri özellikleri "URL" metin belgesi kutucuğuna URL adresini girin.

Formu sıfırla

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults: Default Status, Default Selection, Default Value.

Belge / web sayfası aç

URL alında belirlenen URL'yi açar. Hedef çerçeveyi tanımlamak için Çerçeve'yi kullanabilirsiniz.

İlk kayıt

Mevcut formu ilk kayıta taşı.

Önceki kayıt

Mevcut formu bir önceki kayıta taşı.

Sonraki kayıt

Mevcut formu bir sonraki kayıta taşır.

Son kayıt

Mevcut formu son kayıta taşır.

Geçerli kaydı kaydet

Gerekirliyse mevcut kaydı kaydeder.

Veri girdisini geri al

Mevcut kayıttaki değişiklikleri geri çevirir.

Yeni kayıt

Satır eklemek için mevcut formu kaydırır.

Kaydı sil

Mevcut kaydı siler.

Formu tazele

Mevcut formun son kaydedilen sürümünü yeniden yükler.


Şununla biten metin satırları:

Metin alanları için metni veritabanı sütununa yazarken kullanılacak satır sonu kodunu seçin.

Lütfen bizi destekleyin!