Tablo Denetimleri İçin Özel İpuçları

Kayıtları dilediğiniz gibi gösterecek bir tablo denetimi tanımlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle, bir veritabanı formundaki gibi verileri gösterecek veya düzenleyecek veri alanları tanımlayabilirsiniz.

Tablo denetiminde şu alanlar kullanılabilir: metin, tarih, zaman ve para birimi alanı, sayı alanı, desen alanı, işaret kutusu ve açılır kutu. Tarih/zaman bileşik alanlarında ise, otomatik olarak iki sütun oluşturulmaktadır.

Seçilen satırların sayısı, eğer seçildi ise, toplam kayıt sayısından sonra parantez içinde yer alır.

Tablo denetimine sütun eklemek için, sütun başlığına tıklayın ve içerik menüsünü getirin. Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Sütun Ekle

Bir veri alanı seçip tablo denetimine eklemek için bir alt menü çağırır.

Tabloyu sürükle ve bırak kullanarak düzenle: Veri kaynağı tarayıcısını açın ve istenilen alanları veri kaynağı tarayıcısının dışına ve tablo denetiminin başlık sütununa sürükleyin. Bir ön ayarlı sütun oluşturulacaktır.

Yerine konulan

Tablo denetiminde seçili veri alanını değiştirmek için veri alanı seçmeye yarayan bir alt menü açar.

Sütun Sil

Seçilmiş geçerli sütunu siler

Sütun

Seçili sütun için özellikler iletişim penceresini açar.

Sütunları Gizle

Seçili sütunları gizler. Özellikleri değişmez.

Sütunları görüntüle

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Diğer

Sütunları Göster iletişim penceresini çağırır.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Tümü

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Lütfen bizi destekleyin!