Denetimler

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Ekle araç çubuğundaki simge (başlangıçta görünme olan bu simgeyi etkinleştirmeniz gerekebilir):

Icon Select

Denetimler


note

XML Form belgeleri (XForms) aynı kontrolleri kullanır.


Bir form oluşturmak için, bir belge açın ve Form Denetimleri araç çubuğunu form denetimleri tanımlamak ve eklemek için kullanın. Eğer isterseniz, formu bir veritabanına bağlayabilirsiniz böylece denetimleri veritabanını değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Eğer bir HTML belgesi içerisinde bir form oluşturursanız, formu internet üzerinden veri göndermek için kullanabilirsiniz.

Belgeye bir denetim eklemek için

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Denetimi Düzenlemek

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Denetimleri bir belgeden başka bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz. Belgeler arasında denetimleri kopyala ve yapıştır da yapabilirsiniz. Bir denetimi başka bir belgeye eklediğinizde LibreOffice veri kaynağını, içerik türünü ve denetimin içerik özelliklerini inceler. Böylece denetim hedef belgedeki mantıksal yapıya uydurulur. Örneğin, bir adres defterinden içerik görüntüleyen denetim farklı bir belgeye kopyaladıktan sonra da aynı içeriği görüntüler. Bu özellikleri Form özellikleri penceresinin Veri sekmesi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Seçim

Icon Select

Bu simge fare işaretçisini seçili kipe değiştirir veya bu kipi kapatır. Seçme kipi mevcut formun denetimlerini seçmek için kullanılır.

Tasarım Kipini Aç/Kapat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Sihirbazlar Açık/Kapalı

Icon Toggle Form Control Wizards

Otomatik form denetimleri sihirbazlarını açar ve kapatır.

Bu sihirbazlar size; liste kutularının, tablo denetimlerinin ve diğer denetimlerin özelliklerini girmenizde yardımcı olur.

Form Tasarımı

Icon Form Design Tools

Form Tasarımı araç çubuğunu açar.

Alan Etiketi

Icon Label Field

Metin görüntülemek için bir alan oluşturur. Bu başlıklar sadece öntanımlı metni göstermek içindir. Bu alanlara girdi yapılamaz.

Metin Kutusu

Icon Text Box

Bir metin kutusu oluşturur. Metin kutuları kullanıcının metin girebildiği alanlardır. Form içerisinde, metin kutuları verileri gösterir veya yeni veri girişine izin verir.

Onay Kutusu

Icon Check Box

Bir işaret kutusu oluşturur. İşaret kutuları bir form içindeki bir işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmaya imkan verir.

Seçenek Düğmesi

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Liste Kutusu

Icon List Box

Bir liste kutusu oluşturur Liste kutuları, kullanıcıların listeden bir girdi seçmesini sağlar. Eğer form veriabanına bağlıysa ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Liste Kutusu Sihirbazı liste kutusu sihirbazı belgeye eklendiğinde otomatik olarak belirecektir. Bu sihirbaz size liste kutusu oluşturmanızda yardımcı olacaktır.

Açılır Kutu

Icon Combo Box

Bir açılır kutu oluşturur. Açılır kutu sihirbazı, kullanıcıların bir seçenek seçebileceği tek satırlık bir liste kutusudur. Liste kutusuna "salt okunur" özelliği atayarak kullanıcıların mevcut listede bulunan girdiler dışında başka girdiler ekleyememesini sağlayabilirsiniz. Eğer form bir veritabanına bağlı ise ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Açılır Kutu Sihirbazı siz belgeye açılır kutu ekledikten sonra otomatik olarak belirecektir.

Gönderme Düğmesi

Icon Push Button

Bir düğme oluşturur. Bu işlev, fare tıklaması gibi tanımlı bir olay için komut çalıştırmak için kullanılabilir.

Bu düğmelere metin ve grafik uygulayabilirsiniz.

Resim düğmesi

Icon image button

Görüntü olarak gösterilecek bir düğme oluşturur. Grafik temsilinin yanısıra, görüntü düğmesi "normal" düğme ile aynı özelliklere sahiptir.

Biçimlendirilmiş Alan

Icon Formatted Field

Biçimlendirilmiş bir alanı oluşturur. Biçimlendirilmiş bir alan girdi ve çıktıların nasıl biçimlendirileceğini ve hangi sınırlama değerlerinin uygulandığını tanımlayabildiğiniz bir metin kutusudur.

Biçimlendirilmiş bir alan özel denetim özelliklerine sahiptir (Biçim-Denetim seçin).

Veri Alanı

Icon Date Field

Tarih alanı oluşturur. Eğer form veritabanına bağlıysa, tarih değerleri veritabanından alınabilir.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Zaman alanları yukarı ve aşağı ok tuşları ile kolaylıklar düzenlenebilir. İmlecin bulunduğu konuma bağlı olarak, gün, ay veya yıl ok tuşları ile arttırılabilir veya azaltılabilir.


Tarih Alanlarında Özel Açıklamalar.

Sayısal alan

Icon Numerical Field

Sayısal bir alan oluşturur. Eğer form bir veritabanına bağlandı ise form içerisindeki sayısal değerler veritabanından sahiplenilir.

Grup Kutusu

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Zaman Alanı

Icon Time Field

Bir zaman alanı oluşturur. Form bir veritabanına bağlantılı ise formun zaman değerleri veritabanından alınabilir.

tip

Zaman alanları yukarı ve aşağı ok tuşları ile kolaylıklar düzenlenebilir. İmlecin bulunduğu konuma bağlı olarak, saat, dakika veya saniye ok tuşları ile arttırılabilir veya azaltılabilir.


Para Birimi Alanı

Icon Currency Field

Bir döviz alanı oluşturur. Eğer form bir veritabanına bağlandı ise form içerisindeki döviz alanları veritabanın tarafından sahiplenilir.

Desen Alan

Icon Pattern Field

Bir desen alanı oluşturur. Desen alanları düzenleme maskesi ve gerçek maskeden oluşur. Düzenleme maskesi hangi verinin girilebileceğini belirler. Gerçek maske formu yüklerken desen alanının içeriklerini belirtir.

note

Desen alanlarını HTML biçiminde dışa aktarmalara dahil edilmez.


Tablo Denetimi

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Tablo Denetimleri için özel bilgiler.

Gezinti çubuğu

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Resim Denetimi

Icon Image Control

Bir resim denetimi oluşturur. Bu sadece bir veritabanından resim eklemek için kullanılır. Form belgesinde, bu denetimlerden herhangi birine çift tıklayın ve resim eklemek için Grafik Ekle iletişim penceresini açın. Burada ayrıca(tasarım kipi haricinde) resim eklemek ve silmek için komutlar içeren bir içerik menüsü de bulunmaktadır.

Veritabanından gelen görüntüler form içinde gösterilebilir ve yeni görüntüler, görüntü deneğimi yazma korumalı olmadığı sürece, veritabanına eklenebilir. Denetim, görüntü türünün veritabanı alanına atıfta bulunmalıdır. Bu nedenle, veri alanını Veri sekmesindeki özellikler penceresine girin.

Dosya Seçimi

Icon File Selection

Dosya seçimini etkinleştiren bir düğme oluşturur.

Döndürme Düğmesi

Icon Spin Button

Bir döndürme düğmesi oluşturur.

Eğer bir Calc çalışma sayfasına bir döndürme düğmesi eklerseniz, Veri sekme sayfasını döndürme düğmesi ve hücre arasında çift yönlü bir bağlantı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, hücrenin içeriğini değiştirdiğinizde, döndürme düğmesinin içeriği de güncellenecektir. Tersi olarak da, döndürme düğmesinin değerini değiştirdiğinizde hücre içeriği de güncellenecektir.

Kaydırma çubuğu

Icon Scrollbar

Bir kaydırma çubuğu oluşturur.

Bir kaydırma çubuğunun şu özelliklerini belirleyebilirsiniz:

UI adı

Anlamsal

En küçük kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun asgari yükseklik ve asgari genişliğini belirler.

Azami kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun azami yükseklik ve azami genişliğini belirler.

Varsayılan kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun varsayılan değerini belirler, form sıfırlandığında kullanılır.

Yönlendirme

Kaydırma çubuğunun yönünü belirler, bu dikey veya yatadır.

Küçük değişiklik

Kaydırma çubuğuyla kaydırabileceğiniz asgari miktarı belirler, örneğin bir oka tıklayarak yaptığınız kaydırma.

Büyük değişiklik

Büyük adımların kaydırma çubuğunu kaydırma miktarını belirler, örneğin, kaydırma çubuğu kaydıracı ve kaydırma okları arasındaki alana tıkladığınızdaki adım.

Gecikme

Kaydırma çubuğu tetikleme olayları arasındaki gecikmeyi milisaniye olarak belirler. Örneğin, kaydırma çubuğundaki ok düğmesine tıklamanız ve fare düğmesine basılı tutmanız arasında meydana gelen gecikme.

Sembol rengi

Kaydırma çubuğundaki okların rengini belirler.

Görünür Boyut

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Lütfen bizi destekleyin!