Denetimler

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Ekle araç çubuğundaki simge (başlangıçta görünme olan bu simgeyi etkinleştirmeniz gerekebilir):

Simge

Denetimler


note

XML Form belgeleri (XForms) aynı kontrolleri kullanır.


Bir form oluşturmak için, bir belge açın ve Form Denetimleri araç çubuğunu form denetimleri tanımlamak ve eklemek için kullanın. Eğer isterseniz, formu bir veritabanına bağlayabilirsiniz böylece denetimleri veritabanını değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Eğer bir HTML belgesi içerisinde bir form oluşturursanız, formu internet üzerinden veri göndermek için kullanabilirsiniz.

Belgeye bir denetim eklemek için

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Denetimi Düzenlemek

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Denetimleri bir belgeden başka bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz. Belgeler arasında denetimleri kopyala ve yapıştır da yapabilirsiniz. Bir denetimi başka bir belgeye eklediğinizde LibreOffice veri kaynağını, içerik türünü ve denetimin içerik özelliklerini inceler. Böylece denetim hedef belgedeki mantıksal yapıya uydurulur. Örneğin, bir adres defterinden içerik görüntüleyen denetim farklı bir belgeye kopyaladıktan sonra da aynı içeriği görüntüler. Bu özellikleri Form özellikleri penceresinin Veri sekmesi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Seçim

Icon

Bu simge fare işaretçisini seçili kipe değiştirir veya bu kipi kapatır. Seçme kipi mevcut formun denetimlerini seçmek için kullanılır.

Tasarım Kipini Aç/Kapat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Kontrol Özellikleri

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Denetim

Form Özellikleri

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Form Özellikleri

Onay Kutusu

Simge

Bir işaret kutusu oluşturur. İşaret kutuları bir form içindeki bir işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmaya imkan verir.

Metin Kutusu

Simge

Bir metin kutusu oluşturur. Metin kutuları kullanıcının metin girebildiği alanlardır. Form içerisinde, metin kutuları verileri gösterir veya yeni veri girişine izin verir.

Biçimlendirilmiş Alan

Simge

Biçimlendirilmiş bir alanı oluşturur. Biçimlendirilmiş bir alan girdi ve çıktıların nasıl biçimlendirileceğini ve hangi sınırlama değerlerinin uygulandığını tanımlayabildiğiniz bir metin kutusudur.

Biçimlendirilmiş bir alan özel denetim özelliklerine sahiptir (Biçim-Denetim seçin).

Gönderme Düğmesi

Simge

Bir düğme oluşturur. Bu işlev, fare tıklaması gibi tanımlı bir olay için komut çalıştırmak için kullanılabilir.

Bu düğmelere metin ve grafik uygulayabilirsiniz.

Seçenek Düğmesi

Simge

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Liste Kutusu

Simge

Bir liste kutusu oluşturur Liste kutuları, kullanıcıların listeden bir girdi seçmesini sağlar. Eğer form veriabanına bağlıysa ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Liste Kutusu Sihirbazı liste kutusu sihirbazı belgeye eklendiğinde otomatik olarak belirecektir. Bu sihirbaz size liste kutusu oluşturmanızda yardımcı olacaktır.

Açılır Kutu

Simge

Bir açılır kutu oluşturur. Açılır kutu sihirbazı, kullanıcıların bir seçenek seçebileceği tek satırlık bir liste kutusudur. Liste kutusuna "salt okunur" özelliği atayarak kullanıcıların mevcut listede bulunan girdiler dışında başka girdiler ekleyememesini sağlayabilirsiniz. Eğer form bir veritabanına bağlı ise ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Açılır Kutu Sihirbazı siz belgeye açılır kutu ekledikten sonra otomatik olarak belirecektir.

Alan Etiketi

Simge

Metin görüntülemek için bir alan oluşturur. Bu başlıklar sadece öntanımlı metni göstermek içindir. Bu alanlara girdi yapılamaz.

Form Tasarımı

Form Tasarımı araç çubuğunu açar.

Sihirbazlar Açık/Kapalı

Simge

Otomatik form denetimleri sihirbazlarını açar ve kapatır.

Bu sihirbazlar size; liste kutularının, tablo denetimlerinin ve diğer denetimlerin özelliklerini girmenizde yardımcı olur.

İçerik Menüsü Komutları

Döndürme Düğmesi

Simge

Bir döndürme düğmesi oluşturur.

Eğer bir Calc çalışma sayfasına bir döndürme düğmesi eklerseniz, Veri sekme sayfasını döndürme düğmesi ve hücre arasında çift yönlü bir bağlantı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, hücrenin içeriğini değiştirdiğinizde, döndürme düğmesinin içeriği de güncellenecektir. Tersi olarak da, döndürme düğmesinin değerini değiştirdiğinizde hücre içeriği de güncellenecektir.

Kaydırma çubuğu

Simge

Bir kaydırma çubuğu oluşturur.

Bir kaydırma çubuğunun şu özelliklerini belirleyebilirsiniz:

UI adı

Anlamsal

En küçük kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun asgari yükseklik ve asgari genişliğini belirler.

Azami kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun azami yükseklik ve azami genişliğini belirler.

Varsayılan kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun varsayılan değerini belirler, form sıfırlandığında kullanılır.

Yönlendirme

Kaydırma çubuğunun yönünü belirler, bu dikey veya yatadır.

Küçük değişiklik

Kaydırma çubuğuyla kaydırabileceğiniz asgari miktarı belirler, örneğin bir oka tıklayarak yaptığınız kaydırma.

Büyük değişiklik

Büyük adımların kaydırma çubuğunu kaydırma miktarını belirler, örneğin, kaydırma çubuğu kaydıracı ve kaydırma okları arasındaki alana tıkladığınızdaki adım.

Gecikme

Kaydırma çubuğu tetikleme olayları arasındaki gecikmeyi milisaniye olarak belirler. Örneğin, kaydırma çubuğundaki ok düğmesine tıklamanız ve fare düğmesine basılı tutmanız arasında meydana gelen gecikme.

Sembol rengi

Kaydırma çubuğundaki okların rengini belirler.

Görünür Boyut

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Resim düğmesi

Icon image button

Görüntü olarak gösterilecek bir düğme oluşturur. Grafik temsilinin yanısıra, görüntü düğmesi "normal" düğme ile aynı özelliklere sahiptir.

Resim Denetimi

Simge

Bir resim denetimi oluşturur. Bu sadece bir veritabanından resim eklemek için kullanılır. Form belgesinde, bu denetimlerden herhangi birine çift tıklayın ve resim eklemek için Grafik Ekle iletişim penceresini açın. Burada ayrıca(tasarım kipi haricinde) resim eklemek ve silmek için komutlar içeren bir içerik menüsü de bulunmaktadır.

Veritabanından gelen görüntüler form içinde gösterilebilir ve yeni görüntüler, görüntü deneğimi yazma korumalı olmadığı sürece, veritabanına eklenebilir. Denetim, görüntü türünün veritabanı alanına atıfta bulunmalıdır. Bu nedenle, veri alanını Veri sekmesindeki özellikler penceresine girin.

Veri Alanı

Simge

Tarih alanı oluşturur. Eğer form veritabanına bağlıysa, tarih değerleri veritabanından alınabilir.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Zaman alanları yukarı ve aşağı ok tuşları ile kolaylıklar düzenlenebilir. İmlecin bulunduğu konuma bağlı olarak, gün, ay veya yıl ok tuşları ile arttırılabilir veya azaltılabilir.


Tarih Alanlarında Özel Açıklamalar.

Zaman Alanı

Simge

Bir zaman alanı oluşturur. Form bir veritabanına bağlantılı ise formun zaman değerleri veritabanından alınabilir.

tip

Zaman alanları yukarı ve aşağı ok tuşları ile kolaylıklar düzenlenebilir. İmlecin bulunduğu konuma bağlı olarak, saat, dakika veya saniye ok tuşları ile arttırılabilir veya azaltılabilir.


Dosya Seçimi

Simge

Dosya seçimini etkinleştiren bir düğme oluşturur.

Sayısal alan

Simge

Sayısal bir alan oluşturur. Eğer form bir veritabanına bağlandı ise form içerisindeki sayısal değerler veritabanından sahiplenilir.

Para Birimi Alanı

Simge

Bir döviz alanı oluşturur. Eğer form bir veritabanına bağlandı ise form içerisindeki döviz alanları veritabanın tarafından sahiplenilir.

Desen Alan

Simge

Bir desen alanı oluşturur. Desen alanları düzenleme maskesi ve gerçek maskeden oluşur. Düzenleme maskesi hangi verinin girilebileceğini belirler. Gerçek maske formu yüklerken desen alanının içeriklerini belirtir.

Not Simgesi

Desen alanlarını HTML biçiminde dışa aktarmalara dahil edilmez.


Grup Kutusu

Simge

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

Not Simgesi

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Tablo Denetimi

Simge

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Tablo Denetimleri için özel bilgiler.

Gezinti çubuğu

Simge

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Otomatik Denetim Odağı

Simge

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Please support us!