Çizim İşlevlerini Göster

Geçerli belgeye şekiller, çizgiler, metin ve belirtme çizgileri ekleyebileceğiniz Çizim çubuğunu açmak veya kapatmak için tıklayın.

Standart araç çubuğundaki bir simgeyi kullanarak Writer ve Calc belgelerinin Çizim araç çubuğunu açabilir ve kapatabilirsiniz.

Simge

Çizim İşlevlerini Göster

tip

Araç çubuklarında hangi düğmelerin görüneceğini belirleyebilirsiniz. Bir araç çubuğuna sağ tıklayın ve Görünür Düğmeler komutuna erişin.


Seçim

Simge

Geçerli belgedeki nesneleri seçmenize izin verir. Bir nesneyi seçmek için ok ile nesneye tıklayın. Birden fazla nesne seçmek için nesnelerin etrafında bir seçim çerçevesi oluşturun. Seçime bir nesne eklemek için Shift tuşuna basın ve ardından nesneye tıklayın.

Çizgi

Simge

Geçerli belgede sürüklediğiniz yerde düz bir çizgi çizer. Çizgiyi 45 derece ile sınırlamak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

tip

Bir çizgiye metin girmek için çizgiye çift tıklayın ve metni yazın veya yapıştırın. Metin yönü çizgiyi çizerken sürüklediğiniz yöne karşılık gelir. Çizgiyi saklamak için Çizim Nesne Özellikleri çubuğu üzerindeki Satır Biçemi kutusu içindeki Görünmezi seçin.


Dikdörtgen

Simge

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Elips

Simge

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Poligon

Simge

Birden fazla düz çizgi bölümünden oluşan bir çizgi çizer. Bir çizgi bölümü çizmek için sürükleyin, çizgi bitimi için tıklayın ve daha sonra yeni çizgi bölümü için tekrar sürükleyin. Çizimi bitirmek için çift tıklayın. Kapalı bir şekil oluşturmak için çizginin başladığı noktaya çift tıklayın.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Eğri nesne

Simge

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Serbest Çizgi

Simge

Mevcut belge içerisinde sürüklerken serbes bir çizgi çizer. Çizgiyi sonlandırmak için fareyi bırakın. Kapalı bir şekil çizmek için çizginin bağladığı yer yakınında fare düğmesini bırakın.

Yay

Simge

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Elips pasta

Simge

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Yay dilimi

Simge

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Metin Kutusu

Simge

Yatay metin yönünde mevcut belge içine sürüklediğiniz bir metin kutusu çizer. Belge içerisinde istediğiniz bir yerde metin kutusunu istediğiniz boyutta çizin ve daha metni yapıştırın veya yazın. Dönmüş bir metin elde etmek için metin kutusunu döndürün.

Metin Canlandırma

Simge

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Belirtme çizgisi

Simge

Mevcut belge içerisine taşıdığınızda yatay metin yönünde dikdörtgen belirtme çizgileri ile biten bir çizgi çizer. Belirtme çizgilerinin ilecini çizgileri yeniden boyutlandırmak için sürükleyin. Metin eklemek için belirtme çizgilerinin kenarına tıklayın ve daha sonra metni yapıştırın veya yazın. Dikdörtgen bir belirtme çizgisini yuvarlak bir belirtme çizgisine dönüştürmek için işaretçi el şekline dönüştüğünde en büyük köşeyi sürükleyin.

Temel Şekiller

Belgenize grafik ekleyebileceğiniz Temel Şekiller araç çubuğunu açar.

Icon Basic shapes

Temel Şekiller

Sembol Şekilleri

belgenize grafik ekleyebileceğiniz Sembol Şekilleri araç çubuğunu açar.

Icon Symbol Shapes

Simge Şekiller

Kalın Oklar

Belgenize grafik ekleyebileceğiniz Kalın Oklar araç çubuğunu açar.

Icon Block arrows

Kalın Oklar

Akış Çizelgesi

Belgenize grafil ekleyebileceğiniz Akış Çizelgesi araç çubuğunu açar.

Icon Flowcharts

Akış Çizelgeleri

Belirtme çizgisi

Belgenize grafik ekleyebildiğiniz Belirtme araç çubuğunu açar.

Icon Callouts

Belirtme Çizgisi

Yıldızlar ve Bayraklar

Belge içerisine grafik ekleyebileceğiniz Yıldızlar ve Afişler araç çubuğu açar.

Icon Stars

Yıldızlar

Noktalar

Çiziminizdeki noktaları düzenlemenize imkan tanır

Yazı Sanatı Galerisi

Belgenize standart yazı tipi biçimlendirmesiyle eklenmesi mümkün olmayan biçimlendirilmiş metni ekleyebileceğiniz Yazı Sanatı penceresini açar.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Yazı Sanatı Galerisi

Dosyadan

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Resim

Extrusion On/Off

Seçili nesneler için 3B efektlerini açar ve kapatır.

Asya Dil Desteği

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Dikey belirtme çizgisi

Simge

Mevcut belge içerisine taşıdığınızda dikey metin yönünde dikdörtgen belirtme çizgileri ile biten bir çizgi çizer. Belirtme çizgilerinin ilecini çizgileri yeniden boyutlandırmak için sürükleyin. Metin eklemek için belirtme çizgilerinin kenarına tıklayın ve daha sonra metni yapıştırın veya yazın. Dikdörtgen bir belirtme çizgisini yuvarlak bir belirtme çizgisine dönüştürmek için işaretçi el şekline dönüştüğünde en büyük köşeyi sürükleyin. Sadece Asya dil desteği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Dikey metin

Simge

Mevcut belge içerisine tıkladığınızda ve sürüklediğinizde dikey metin yönü içeren bir metin kutusu içerir. Belge içerisinde herhangi bir yere tıklayın ve daha sonra metni yazın veya yapıştırın. Ayrıca metni eklemek istediğiniz yere imleci taşıyabilir, metin kutusu sürükleyebilir ve daha sonra metin yazabilir veya yapıştırabilirsiniz. Sadece Asya dil desteği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Lütfen bizi destekleyin!