Veri (XML Form Belgeleri için)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Bu komuta erişmek...

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


Bir kontrolün Veri sekme sayfasını olası ayarları kontrolün kendisine bağlıdır. Sadece mevcut kontrol ve içerik için seçenekleri göreceksiniz. Takip eden alanlar kullanılabilir:

XML veri modeli

Mevcut belgedeki tüm modeller listesinden bir model seçin.

Bağlayıcılar

Bağlayıcının adını girin veya onu seçin. Varolan bağlayıcının adını seçmek bağlayıcıyı bir form kontrolü ile ilişkilendirir. Yeni bir isim girmek yeni bir bağlayıcı oluşturur ve from kontrolü ile ilişkilendirir.

Bağlayıcı ifadesi

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Gerekli

Öğe XFrom üzerinde olacak mı diye belirtir.

İlgili

Nesneyi ilgili olarak tanımlar.

Salt okunur

Öğeyi salt okunur ilan eder.

Kısıt

Bu öğeyi bir kısıt olarak tanımlar.

Hesaplama

Öğenin hesaplanmış olduğunu ilan eder.

Veri türü

Kontrolün ona göre doğrulanacağı bir veri türü seçin.

x

Kullanıcı tanımlı bir veri türü seçin ve kullanıcı tanımlı veri türünü silin.

+

Kullanıcı tarafından yeni tanımlanan veri türünün adını girebileceğiniz bir iletişim penceresini açmak için düğmeye tıklayın. Yeni ver türü, seçilen mevcut veri türünü tüm yönlerini devralır.

Not Simgesi

Aşağıdaki liste veri türleri için geçerli tüm yönleri içerir. Bazı yönler sadece bazı veri türleri için geçerlidir.


Boşluklar

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Kalıp

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Basamaklar (tümü)

Ondalık veri tür değerinin sahip olabileceği en fazla basamak sayısını belirtin.

Basamaklar (kesir)

Ondalık veri türündeki değerlerin sahip olabileceği en fazla kesirli basamak sayısını belirtir.

Maks. (dahil)

Değerler için dahili bir üst limit tanımlar.

Maks. (hariç)

Değerler için harici bir üst limit tanımlar.

Min. (dahil)

Değerler için dahili bir alt limit tanımlar.

Min. (hariç)

Değerler için harici bir alt limit tanımlar.

Uzunluk

Bir karakter dizisi için karakter sayısını belirtir.

Uzunluk (en küçük)

Bir karakter dizisi için en az karakter sayısını tanımlar.

Uzunluk (en büyük)

Bir karakter dizisi için en fazla karakter sayısını tanımlar.

Lütfen bizi destekleyin!