Ekle / Düzenle

Yeni bir öğe ekler veya XForm Veri Gezgini içerisindeki seçili öğeyi düzenler. Öğeler, elemanlar, öznitelikler, gönderimler veya bağlayıcılar olabilir.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

İsim

Öğenin adını girin.

Not Simgesi

Aynı grup içerisindeli öznitelik adları tekil olmalı.


Varsayılan değer

Seçili öğe için varsayılan bir değer girin.

Ayarlar

Seçili öğenin özelliklerini belirtir.

Veri türü

Seçili öğe için veri türünü seçin.

Gerekli

Öğe XFrom üzerinde olacak mı diye belirtir.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

İlgili

Nesneyi ilgili olarak tanımlar.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Kısıt

Bu öğeyi bir kısıt olarak tanımlar.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Salt okunur

Öğeyi salt okunur ilan eder.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

Öğenin hesaplanmış olduğunu ilan eder.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Lütfen bizi destekleyin!