Veri Gezgini

Mevcut XForm belgesinin veri yapısını belirler.

Model Adı

Kullanmak istediğiniz XForms kipini seçer.

Modeller

XForms örneklerini ekler, yeniden adlandırır ve kaldırır.

Ekle

XForm modeli ekleyebileceğiniz Model Ekle iletişim penceresini açar.

Model veri güncellemeleri belgenin değişim durumunu günceller

Etkinleştirildiğinde, model içerisinde herhangi bir veriye bağlı herhangi bir form kontrolünü değiştirdiğinizde belge durumu "değiştirildi" olarak ayarlanır. Etkinleştirilmediğinde, böylesi bir değişiklik "değiştirildi" olarak belge durumunu ayarlamaz.

Kaldır

Seçili XForm örneğini siler. Son örneği silemezsiniz.

Yeniden adlandır

Seçili XForm örneğini yeniden adlandırır.

Ayrıntıları göster

Görüntürüyü detayları göstermek için saklar veya gösterir.

Örnek

Lists the items that belong to the current instance.

Gönderimler

Lists the submissions.

Bağlantılar

Lists the bindings for the XForm.

Örnekler

Bu düğmenin örnekleri eklemek, onları düzenlemek veya silmek için alt menüleri vardır.

Ekle

Yeni örnek ekleyebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Düzenle

Mevcut örneği değiştirebileceğiniz bir iletişim penceresi açar.

Kaldır

Mevcut örneği siler. Son örneği silemezsiniz.

Veri tiplerini göster

Görüntüyü daha fazla veya daha az detay göstermek için değiştirir.

Ekle

Mevcut öğenin alt öğesi olacak şekilde yeni bir öğe (eleman, öznitelik, gönderim veya bağ) eklemek için bir iletişim penceresi açar.

Düzenle

Seçili öğeyi düzenlemek için bir iletişm penceresi açar (öğe, öznitelik, gönderim veya bağ).

Sil

Seçili öğeyi siler (öğe, öznitelik, gönderim veya bağ).

Lütfen bizi destekleyin!