PDF olarak dışa aktar

Mevcut belgeyi Taşınabilir Belge Biçimi sürüm 1.4'e kaydeder. Bir PDF dosyası destekleyen yazılım kurulu olduğunda herhangi bir platformda özgün biçiminde görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose File - Export As - Export as PDF.

From toolbars:

Icon Export as PDF

Export as PDF


General

Sets the general options for exporting your document to a PDF file. Range, images, watermark, forms and other parameters.

Initial View

Sets the options for the initial view of the PDF file in the external PDF viewer.

User Interface

Specifies the options for the external PDF viewer user interface.

Links

Specify how to export bookmarks, document references and hyperlinks in your document.

Security

Specifies the security options of the exported PDF file.

Digital Signatures

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Aktar düğmesi

Mevcut dosyayı PDF biçiminde dışa aktarır.

Lütfen bizi destekleyin!