Parola

Kullanıcıların yetkisiz değişiklikler yapmalarını önlemek için bir parola atar.

Sadece diğer insanlar ve programlar tarafından bulunması zor olan parolalar kullanmalısınız. Bir parola bu kurallara uygun olmalıdır:

Dosyayı açmak için mutlaka açma parolası girilmelidir.

Belgeyi düzenlemek için mutlaka erişim parolası girilmelidir.

Parola

Bir parola yazın. Parola büyük küçük harfe duyarlıdır.

Onayla

Parolayı yeniden girin.

Parola korumasını kaldırmak

Bir parolayı kaldırmak için belgeyi açın ve parolasız kaydedin.

Lütfen bizi destekleyin!