Kılavuz Çizgileri

Kılavuz çizgileri için görüntüleme seçeneklerini belirtir.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Kılavuz Çizgilerini Görüntüle

Bir sayfada nesneleri hizalamak için kullandığınız kılavuz çizgilerini görüntüler veya gizler.

Kavrama Çizilerine Yasla

Nesneleri otomatik olarak yatay ve dikey kılavuz çizgilerine göre hizalar. Bu özellikiğin üzerine yazmak için nesneyi sürüklerken tuşlarını basılı tutun.

Kavrama Çizgileri Öne

Slaytta veya sayfada kavrama çizgilerini nesnelerin önünde görüntüler.

Please support us!