Sayısal İmzalar

Belgenize sayısal imza ekler ve kaldırır. Sertifikaları görüntülemek için iletişim penceresini kullanabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Sayısal İmzalar Hakkında

Liste

Mevcut belge için sayısal imzaları listeler.

İmzalı simgesi Simge geçerli bir sayısal imzayı işaret ederken, Ünlem işareti simgesiSimge geçersiz bir dijital imzaya karşılık gelir.

Ayrıca, Sayısal İmzalar'a bakınız.

Tercih edilebildiğinde AdES-uyumlu imza kullan

ODF ve OOXML için XAdES imzalarını, PDF için ise PAdES imzalarını tercih eder.

Sertifika Görüntüle

Sertifika Görüntüle iletişim penceresini açar.

Belgeyi İmzala

Sertifika Seç iletişim penceresini açar.

Kaldır

Seçilen imzayı listeden çıkartır. PDF olması durumunda takip eden bütün imzaları da çıkartır.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Lütfen bizi destekleyin!