HTML içe ve dışa aktarımı

When you export a file to an HTML document, the description and the user-defined file properties are included as META tags between the HEAD tags of the exported document. META tags are not displayed in a Web browser, and are used to include information, such as keywords for search engines on your Web page. To set the properties of the current document, choose File - Properties, click the Description or Custom Properties tabs, and then type the information you want.

Bir dosyayı HTML belgesi olarak dışa aktardığınızda aşağıdaki dosya özellikleri META etiketlerine dönüştürülür:

ODF Property

HTML Tags

Title

<TITLE>

Konu

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Anahtar kelimeler

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Açıklama

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

Custom Properties

<META NAME="Custom field name" CONTENT="Custom field content">


note

Bu META etiketleri içeren bir HTML'yi içe aktardığınızda etiketlerin içerikleri karşılık gelen LibreOffice dosya özellikleri kutusuna eklenir.


tip

Anahtar kelimelerin virgülle ayrılmaları gerekir. Bir anahtar kelime boşluk karakterini veya noktalı virgül işaretini içerebilir.


Önerileri İçeri Aktar

Bir HTML belgesini içe aktardığınızda aşağıdaki META etiketleri LibreOffice alanlarına dönüştürülürler: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> ve NAME alanı AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS veya CLASSIFICATION olduğu durumlarda <META NAME="..." ...>.

TABLE etiketinden önce konumlanan betikler, yorumlar ve META etiketleri tablonun ilk hücresine yerleştirilirler.

Bir HTML belgesinin başlığındaki betikler ve META etiketleri belgenin ilk paragrafında yeralacak şekilde içe aktarılır.

HTML etiketlerini içe aktarma seçeneklerini ayarlamak için - Yükle/Kaydet - HTML Uyumluluğu'nu seçin. "HTTP-EQUIV" veya "NAME" içeren META etiketleri LibreOffice yorumları olarak içe aktarılırlar. Tek istisna yoksayılan <META NAME="GENERATOR"...> etiketidir.

Önerileri Dışa Aktar

Belgenin ilk paragrafındaki yorumlar ve betik alanları HTML belgesinin başlık alanına dışa aktarılır. Belge bir tablo ile başlıyorsa tablonun ilk hücresinin ilk paragrafı HTML belgesinin başlığına aktarılır.

Lütfen bizi destekleyin!