HTML içe ve dışa aktarımı

Bir dosyayı bir HTML belgesine aktardığınızda, dosya ayrıntıları ve kullanıcı tanımlı dosya özellikleri aktarılan belgenin HEAD etiketleri arasında, META etiketleri şeklinde depolanır. META etiketleri Web tarayıcıda görünmez ve arama motorları için Web sayfanızda bulunan anahtar kelimeler gibi çeşitli bilgileri depolamak amacıyla kullanılırlar. Mevcut belge özelliklerini ayarlanak için, Dosya - Özellikler'i seçin, Tanımlama veya Kullanıcı Tanımlı sekmesine tıklayın ve sonra istediğiniz bilgiyi yazın.

Bir dosyayı HTML belgesi olarak dışa aktardığınızda aşağıdaki dosya özellikleri META etiketlerine dönüştürülür:

Dosya Özelliği

<TITLE>

Konu

<META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Field Content">

Anahtar kelimeler

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="Field Content">

Açıklama

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="Field Content">

1...4 arasındaki alanlara

<META NAME="Info field name" CONTENT="Field Content">


Not Simgesi

Bu META etiketleri içeren bir HTML'yi içe aktardığınızda etiketlerin içerikleri karşılık gelen LibreOffice dosya özellikleri kutusuna eklenir.


Öneri Simgesi

Anahtar kelimelerin virgülle ayrılmaları gerekir. Bir anahtar kelime boşluk karakterini veya noktalı virgül işaretini içerebilir.


Önerileri İçeri Aktar

Bir HTML belgesini içe aktardığınızda aşağıdaki META etiketleri LibreOffice alanlarına dönüştürülürler: <META HTTP-EQUIV="REFRESH"...> ve NAME alanı AUTHOR, CREATED, CHANGED, CHANGEDBY, DESCRIPTION, KEYWORDS veya CLASSIFICATION olduğu durumlarda <META NAME="..." ...>.

TABLE etiketinden önce konumlanan betikler, yorumlar ve META etiketleri tablonun ilk hücresine yerleştirilirler.

Bir HTML belgesinin başlığındaki betikler ve META etiketleri belgenin ilk paragrafında yeralacak şekilde içe aktarılır.

HTML etiketlerini içe aktarma seçeneklerini ayarlamak için - Yükle/Kaydet - HTML Uyumluluğu'nu seçin. "HTTP-EQUIV" veya "NAME" içeren META etiketleri LibreOffice yorumları olarak içe aktarılırlar. Tek istisna yoksayılan <META NAME="GENERATOR"...> etiketidir.

Önerileri Dışa Aktar

Belgenin ilk paragrafındaki yorumlar ve betik alanları HTML belgesinin başlık alanına dışa aktarılır. Belge bir tablo ile başlıyorsa tablonun ilk hücresinin ilk paragrafı HTML belgesinin başlığına aktarılır.

Please support us!