Yeni Pencere

Mevcut pencerenin içeriğini gösteren yeni bir pencere açar. Belgenin farklı kısımlarını artık aynı anda görebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Window - New Window.


Bir pencere içerisindeki belgeye yapılan değişiklik otomatik olarak bu belge için açık olan tüm pencereler uygulanır.

Lütfen bizi destekleyin!