XML Süzgecini Test Et

Seçili XML süzgeci tarafından kullanılan XSLT çalışma sayfasını test eder.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


Aktar

Dışa aktarma için XSLT

Dönüştürme sekmesinde girdiğiniz XSLT süzgecinin dosya adını görüntüler.

Belgeyi dönüştür

XSLT süzgecini test etmek için kullanmak istediğiniz belgenin adını gösterir.

Gözat

XML dışa aktarma süzgecini uygulamak istediğiniz dosyayı konumlandırın. Dönüştürülmüş dosyanın XML kodu dönüştürmeden sonra varsayılan XML düzenleyicinizde açılır.

Mevcut Belge

XML filtre kıstasına uyan en önde açılmış dosya filtreyi test etmek için kullanılacaktır. Mevcut XML dışa aktarım filtresi dosyayı dönütürür ve sonuç XML kodu XML Filtre çıktısı penceresi içerisinde gösterilir.

İçeri aktar

İçe aktarma için XSLT

Dönüştürme sekmesinde girdiğiniz XSLT süzgecinin dosya adını görüntüler.

İçe aktarma için şablon

Dönüştürme sekme sayfası üzerine girdiğiniz taslağın dosya adını gösterir.

Dosyayı dönüştür

Kaynağı görüntüle

İçe aktarmadan sonra varsayılan XML düzenleyicinizde seçilen belgenin XML kaynağını açar.

Gözat

Bir dosya seçim iletişim penceresi açar. Seçili dosya mevcut XML içeri aktarım filtresi kullanılarak açılır.

Güncel Dosya

Bu iletişim penceresi ile en son açılmış belgeyi tekrar açar.

Lütfen bizi destekleyin!