Dönüştürme

XML filtresi için dosya bilgisi girin veya onu düzenleyin.

Bu komuta erişmek...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


DocType

XML dosyasının DOCTYPE bilgisini girin.

Ortak tanımlayıcı bir filtre tanımlamadan dosya açtığınız filtreyi tespit etmek için kullanılır.

Gözat

Opens a file selection dialog.

Dışa aktarma için XSLT

Eğer bu bir dışa aktarım filtresi ise, dışarı aktarmak istediğiniz XSLT çalışma sayfasının dosya adını yazın.

İçe aktarma için XSLT

Eğer bu bir içeri aktarım filtresi ise, içeri aktarmak istediğiniz XSLT çalışma sayfasının dosya adını yazın.

İçe aktarma için şablon

İçeri aktarmak için kullanacağınız taslağın adını yazın. Taslak içerisinde, biçemler XML etiketlerini göstermek için tanımlanmıştır.

Taslağı içeren dizine ait yol - LibreOffice - Yollar içerine eklenmelidir. Taslağı kullanan bir XML dosyası açtığınız zaman, önce taslak açılır. Taslak içerisinde, XML belgesindeki XML etiketlerini göstermek için LibreOffice biçemlerini eşleştirebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!