Genel

XML süzgecine ait genel bilgileri ekleyin veya düzenleyin.

Bu komuta erişmek...

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


Süzgeç adı

XML Süzgeç Ayarları iletişim penceresinde görüntülemek istediğiniz ismi seçiniz. Özgün bir isim girmelisiniz.

Uygulama

Süzgeç ile kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin.

Dosya türünün adı

Dosya iletişim penceresi Dosya Türü kutusunda göstermek istediğiniz adı girin. Biricik bir isim girmelisiniz. İçe aktarma süzgeçleri için, ad iletişim penceresinin Dosya türü kutusunda görünür. Dışa aktarma süzgeçleri için, ad Dışa Aktar iletişim penceresinin Dosya biçimi kutusunda görünür.

Dosya soneki

Bir süzgeç belirtmeden bir dosya açtığınızda kullanılacak dosya uzantısını girin. LibreOffice dosya uzantısını kullanılacak süzgece karar vermek için kullanır.

Açıklamalar

Bir açıklama girin (seçimlik).

Lütfen bizi destekleyin!