Events

Program olaylarına makrolar atar. Atanmış makrolar seçili olay her oluştuğunda otomatik çalışır.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Customize - Events tab.


Kaydet

Önce olay bağlacını, mevcut belge mi yoksa LibreOffice içine mi kaydedeceğinizi seçin.

note

Bir belge ile kaydedilmiş makro sadece belge açıldığında çalıştırılabilir.


Büyük liste kutusu olayları ve atanmış makroları listeler. Liste kutusundan Kaydetme Yeri konumunu seçtikten sonra, büyük liste kutusundan bir olay seçin. Daha sonra Makro Ata'ya tıklayın.

Makro ata

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

note

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Makro Kaldır

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Lütfen bizi destekleyin!