Makrolar

Makroları kaydetmenize veya düzenlemenize izin verir.

Makro Kaydet

Yeni bir makro kaydeder. Sadece - LibreOffice - Gelişmiş sayfasında makro kaydetme özelliği etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Run Macro

Opens the Macro Selector dialog where you can start a macro.

Edit Macros

LibreOffice Temel makrolarını yaratabileceğiniz, biçimlendirebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve çalıştırabileceğiniz Makro iletişim ögesini açar.

Makroları Düzenle

Makro ve betikleri düzenleyebileceğiniz iletişim pencerelerine bağlantıları olan bir alt menü açar.

Sayısal İmza

Makrolarınıza sayısal imza ekler ve çıkarır. Bu pencereyi sertifikaları görüntülemek için de kullanabilirsiniz.

Organize Dialogs

Makro Düzenleyicisinin İletişim sekme sayfasını açar.

XML Süzgeç Ayarları

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Lütfen bizi destekleyin!