LibreOffice Basic Macros

Makroları düzenlemek için bir iletişim penceresi açar.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Makro adı

Seçilen makronun adını gösterir. Bir makro adı oluşturmak ya da değiştirmek için, buraya bir ad giriniz.

Makro Nereden / Makroyu kaydet

Makrolarını açma veya kaydedebileceğiniz kütüphane ve modülleri listeler. Belgeyi belli bir makro ile kaydetmek için, belgeyi açın ve bu iletişim penceresini açın.

Çalıştır / Kaydet

Runs or saves the current macro.

Ata

Seçili makroyu bir menü komutu, araç çubuğu veya olaya bağlayabildiğiniz Özelleştir iletişim penceresini açar.

Düzenle

LibreOffice Basic düzenleyiciyi başlatır ve düzenleme için seçilen makro veya iletişimi açar.

Yeni / Sil

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Yeni Kütüphane

Kaydedilen makroyu yeni bir kitaplığa kaydeder.

Yeni Modül

Kaydedilen makroyu yeni bir modüle kaydeder.

Organizer

Var olaran makro modüllerini, iletişim pencerelerini ve kütüphaneleri ekleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve onları silebileceğiniz Makro Düzenleyicisi iletişim penceresini açar.

Lütfen bizi destekleyin!