Customize

Sets the formatting options for ordered or unordered lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Bullets and Numbering.


Düzenlemek istedeiğiniz seviye(yi)(leri) seçin, ve sonra kullanmak istedğiniz biçimlendirmeyi belirleryin.

Seviye

Biçimlendirme seçeneklerini tanımlamak istediğiniz seviye(y)(ler)i seçin. Seçilen seviye ön izlemede vurgulanacaktır.

Numbering

Number

Select a numbering scheme for the selected levels.

Seçim

Açıklama

1, 2, 3, ...

Arap rakamları

A, B, C, ...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Roma rakamları (büyük harf)

i, ii, iii, ...

Roma rakamları (küçük harf)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...

Madde imleri

Adds a character bullet to the beginning of a line. Select this option, use the Character style drop-down menu to choose the bullet character style, and then press the Select button to open the Special Characters dialog to choose the bullet character.

Graphics

Madde imi için bir resim gösterir. Bu seçeneği seçin ve daha sonra Seç'e kullanmak istediğiniz resmi bulmak için tıklayın. Resim, belge içerisine gömülecektir.

Bağlanmış grafik

Madde imi için bir resim gösterir. Bu seçeneği seçin ve daha sonra Seç'e kullanmak istediğiniz resmi bulmak için tıklayın. Resim, belge içerisine bir bağlantı olarak eklenecektir.

Hiçbiri

Does not apply a numbering scheme.


The availability of the following fields depends on the numbering scheme that you select in the Number box.

Burdan başla

Mevcut seviye için yeni bir başlangıç numarası girin.

Önce

Listedeki numaradan önce görüntülenecek bir karakter ya da metin girin.

Sonuna ekle

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create an ordered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

Grafikler için seçenekler:

Graphics

Madde imi olarak kullanmak istediğiniz grafiği seçin ya da grafik dosyasını konumlandırın.

Genişlik

Grafik için bir genişlik girin.

Yükseklik

Grafik için bir yükseklik girin.

Orantıyı koru

Grafiğin boyut oranlarını sürdürür.

Hizalama

Grafik için hizalamayı seçin.

Lütfen bizi destekleyin!