Customize

Numaralandırılmış ve madde imi listeleri için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar. Eğer isterseniz, sıralı dizideki tekil seviyelere biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Bullets and Numbering. Open Options tab page.


Düzenlemek istedeiğiniz seviye(yi)(leri) seçin, ve sonra kullanmak istedğiniz biçimlendirmeyi belirleryin.

Seviye

Biçimlendirme seçeneklerini tanımlamak istediğiniz seviye(y)(ler)i seçin. Seçilen seviye ön izlemede vurgulanacaktır.

Number

Numaralandırma

Seçilen seviyeler için bir numaralandırma biçemi seçin.

Seçim

Açıklama

1, 2, 3, ...

Arap rakamları

A, B, C, ...

Büyük harf

a, b, c, ...

Küçük harf

I, II, III, ...

Roma rakamları (büyük harf)

i, ii, iii, ...

Roma rakamları (küçük harf)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Büyük harfler ile alfabetik numaralandırma

a,... aa,... aaa,...

Küçük harfler ile alfabetik numaralandırma

Madde imleri

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Madde imi için bir resim gösterir. Bu seçeneği seçin ve daha sonra Seç'e kullanmak istediğiniz resmi bulmak için tıklayın. Resim, belge içerisine gömülecektir.

Bağlanmış grafik

Madde imi için bir resim gösterir. Bu seçeneği seçin ve daha sonra Seç'e kullanmak istediğiniz resmi bulmak için tıklayın. Resim, belge içerisine bir bağlantı olarak eklenecektir.

Hiçbiri

Bir numaralandırma biçemi uygulama.


Aşağıdaki alanların kullanılabilirliği Numaralandırma kutusunda seçtiğiniz biçeme bağlıdır.

Önce

Listedeki numaradan önce görüntülenecek bir karakter ya da metin girin.

Sonuna ekle

Liste içerisindeki sayı önünde bir metin göstermek için bir karakter girin. Eğer "1.)" biçemini kullanan bir numaralandırılmış liste oluşturmak isterseniz kutu içerisine ".)" girin.

Burdan başla

Mevcut seviye için yeni bir başlangıç numarası girin.

Grafikler için seçenekler:

Seçim...

Madde imi olarak kullanmak istediğiniz grafiği seçin ya da grafik dosyasını konumlandırın.

Genişlik

Grafik için bir genişlik girin.

Yükseklik

Grafik için bir yükseklik girin.

Orantıyı koru

Grafiğin boyut oranlarını sürdürür.

Hizalama

Grafik için hizalamayı seçin.

Please support us!