Image

Displays the different graphics that you can use as bullets in an unordered list.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Bullets and Numbering - Image tab.


Seçim

Madde işareti olarak kullanmak istediğiniz grafiğe tıklayın.

Bağlanmış grafik

Etkinleştirildiğinde grafikler bağlantı olarak eklenir. Etkin olmadığında ise grafikler belgeye gömülü olurlar.

Lütfen bizi destekleyin!