Sözcük Tamamlama

Yazarken sıkça tamamlanan kelimeler için seçenekleri ayarlayın.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion tab.


Sözcük tamamlamayı etkinleştir

Sık kullanılan kelimeleri depolar ve ilk üç harfini yazdığınız bir kelimeyi, depodaki herhangi bir kelimenin ilk üç harfiyle eşleşiyorsa otomatik tamamlar.

Sonda boşluk bırak

Eğer kelimelerden sonra noktalama işareti kullanmazsanız, LibreOffice o kelimelerin sonuna bir boşluk ekler. Boşluk, siz bir sonraki kelimeyi yazmaya başlar başlamaz eklenir.

Öneri olarak görüntüle

Tüm kelimeyi Yardım İpucu olarak görüntüler.

Kelimeleri topla

Sık kullanılan kelimeleri bir listeye ekler. Kelime Tamamlama listesinden bir kelime silmek için, kelimeyi seçin ve sonra Girişi Sil'e basın.

Bir belgeyi kapatırken, o belgeden listeden toplanmış kelimleri çıkar

Etkinleştirilirse, mevcut belge kapatıldığında liste temizlenir. Devre dışı bırakılırsa, geçerli belgeyi kapatmanız ardından, mevcut Kelime Tamamlama listesini diğer belgeler tarafından ulaşılabilir hale getirir. Liste, siz LibreOffice'den çıkana kadar ulaşılabilir halde kalır.

Şu tuşla kabul et

Otomatik kelime tamamlamayı kabul etmek için kullanmak istediğiniz tuşu seçin.

Öneri Simgesi

Sözcük tamamlamayı kabul etmemek için Esc tuşuna basın.


En kısa sözcük uzunluğu

Bir kelimenin kelime tamamlamada seçilebilir olabilmesi için gerekli en az uzunluğunu girin.

Azami giriş sayısı

Kelime Tamamlama listesinde saklamak istediğiniz en fazla kelime sayısını girin.

Sözcük Tamamlama listesi

Toplanmış kelimeleri listeler. Bu liste siz belgeyi kapatana kadar geçerlidir. Listeyi mevcut oturumdaki diğer belgeler için de ulaşılabilir yapmak istiyorsanız, "Bir belgeyi kapatırken, o belgeden listeden toplanmış kelimeleri çıkar" seçeneğini devre dışı bırakınız.

Not Simgesi

Otomatik imla denetim seçeneği etkinse, sadece imla denetimi tarafından hatırlanan kelimeler toplanır.


Girdiyi Sil

Seçilen kelimeyi veya kelimeleri Kelime Tamamlama listesinden çıkartır.

Pencere Düğmeleri

Sıfırla

Değiştirilen değerleri bir önceki değerlerine geri döndürür.

İptal

Pencereyi kapatır ve değişiklikleri göz ardı eder.

Tamam

Tüm değişiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatır.

Lütfen bizi destekleyin!