Otomatik Düzeltme içerik menüsü

Bu menüye erişmek için, belgenizde yanlış yazılmış bir kelimeye sağ tıklayın. Belgenizde yanlış yazılmış kelimeleri görmek için Araçlar - Otomatik İmla Denetimi menüsünü seçin.

<Replacement Suggestions>

Vurgulanan kelimenin yerine geçecek kelimeye tıklayın. Kalıcı değiştirme için Otomatik Düzeltme alt menüsünü kullanın.

Spelling

Opens the Spelling dialog.

Ekle

Vurgulanmış kelimeyi kullanıcı tanımlı sözlüğe ekler.

Tümünü Yoksay

Mevcut belgedeki vurgulanmış tüm kelime örneklerini yoksayar.

Otomatik Düzeltme

Vurgulanan kelimeyi her zaman değiştirmek için, listeden bir kelimeye tıklayın. Bu ikili Araçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri - Değiştir altındaki değişim tablosunda saklanır.

Kelime <name of language>

Eğer kelime başka bir sözlükte bulunursa vurgulanmış kelime için dil ayarlarını değiştirir.

Paragraf <name of language>

Eğer kelime başka bir sözlükte bulunursa vurgulanmış kelimeyi içeren paragraf için dil ayarlarını değiştirir..

Lütfen bizi destekleyin!