Yerel Seçenekler

Tırnak işareti için ve metnin diline özel Otomatik Düzeltme seçeneklerini belirleyin.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Değiştirmelerin siz yazarken [T] mi yoksa mevcut metni değiştirirken [M] mi uygulancağını belirleyin.

Fransızca metinlerde özel noktalama işaretlerinden önce kesintisiz boşluk ekleyin

Karakter dili Fransızca (Fransa, Belçika, Luksemburg, Monaco veya İsviçre) olarak ayarlandığında ";", "!", "?", ":" ve "%" karalterlerinden önce, yalnızca karakter dili Fransızca (Kanada) olarak ayarlandığında ":" karakterinden önce kesintisiz boşluk karakteri ekler.

Sıra sayıları soneklerini biçimlendir (1'inci ... 1inci)

Sıra sayıların metin karakterlerini, 1'inci, 2'nci, 3'üncü gibi, üstel olarak biçimlendirir. Örneğin, İngilizce metinde, 1st ifadesi 1st olarak dönüştürülecektir.

Not Simgesi

Bunun sadece sıra numaralarını üst simge olarak biçimlendiren dillere uygulanacağını unutmayın.


Transliterate to Old Hungarian if the text direction is from right to left

Words and numbers are transliterated to Old Hungarian script, if the text direction is from right to left using complex text layout.

Karmaşık Metin Düzeni Kullanan Diller

Replace << and >> with angle quotes

Automatically replaces double less-than and greater-than signs with double angle quotes « and » in several languages, and with single angle quotes ‹ and › in Swiss French.

Tek tırnak / Çift tırnak

Tek vya çift tırnak işareti için kullanılacak değiştirme karakterini tanımlayın.

Değiştir

Tek tırnak için sistemin varsayılan sembolünü otomatik olarak sizin belirlerdiğiniz karakter ile değiştirir.

Tırnağı başlat

Seçeceğiniz özel karakterleri belgenizdeki mevcut açılmış tırnak işaretlerini Araçlar - Otomatik Düzelt - Uygula yoluyla otomatik değiştirecek olan değiştirilecek karakterdir.

Son tırnak

Seçeceğiniz özel karakterleri belgenizdeki mevcut kapanan tırnak işaretlerini Araçlar - Otomatik Düzelt - Uygula yoluyla otomatik değiştirecek olan değiştirilecek karakterdir.

Varsayılan

Alıntılama işaretlerini varsayılan simgelere geri getirir.

Pencere Düğmeleri

Sıfırla

Değiştirilen değerleri bir önceki değerlerine geri döndürür.

İptal

Pencereyi kapatır ve değişiklikleri göz ardı eder.

Tamam

Tüm değişiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatır.

Lütfen bizi destekleyin!