Değiştir

Belgenizdeki kelimeleri veya kısaltmaları otomatik olarak düzeltmek ya da değiştirmek için kullanılan değiştirme tablosunu düzenler.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Replace tab.


Dil için değişiklik ve istisnalar:

Değiştirme kurallarını oluşturup düzenleyeceğiniz dili seçin. LibreOffice ilk önce belge içinde imlecin bulunduğu konumda dil için tanımlanmış istisna durumları arar ve daha sonra kalan dilleri arar.

Değiştirme tablosu

Siz yazarken otomatik olarak değiştirilecek kelimeler, kısaltmalar veya kelime parçalarını listeler. Bir girdi eklemek için Birlikteve Değiştir kutusuna metni girin ve sonra Yeni'ye tıklayın. Bir girdiyi düzenlemek için metni seçin ve Birlikte kutusundaki metni değiştirin, ardından Değiştir'e tıklayın. Bir girdiyi silmek için, seçin ve daha sonra Sil'e tıklayın.

Belirli bir karakteri kelime, kısaltma veya kelime parçası şeklinde biçimlendirmek için otomatik Düzelt işlevini kullanabilirsiniz. Belgenizdeki biçimlendirilmiş metni seçin, bu iletişim penceresini açın, Sadece metin kutusunu temizleyin ve ardından Değiştir kutusuna yerine koymak istediğiniz kelimeyi girin.

Değiştir

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type.

The wildcard character sequence .* can match anything before or after the replace string. For example:

Enter

Autocorrected Result

i18ns

internationals

i18nization

internationalization

i18nized

internationalized


tip

To enter time values using the number pad, use the replace pattern .*...* and : as the replacement text. Now 10..30 is replaced automatically with 10:30.


İle:

Yazdığınız metin yerine konulmasını istediğiniz metin, grafik, çerçeve veya OLE nesnesini Değiştir kutusuna girin. Metin, grafik, çerçeve veya OLE nesnesi seçmeniz durumunda uygun bilgi zaten buraya girilmiş olacaktır.

Sadece metin

Girdiyi biçimlendirmeden İle kutusuna kaydeder. Değiştirme yapıldığında metin belgenin biçimini kullanır.

Yeni

Değiştirme tablosuna bir girdi ekler veya mevcut girdiyi yeniler.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama olmaksızın siler.

Pencere Düğmeleri

Sıfırla

Değiştirilen değerleri bir önceki değerlerine geri döndürür.

İptal

Pencereyi kapatır ve değişiklikleri göz ardı eder.

Tamam

Tüm değişiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatır.

Lütfen bizi destekleyin!