Değiştir

Belgenizdeki kelimeleri veya kısaltmaları otomatik olarak düzeltmek ya da değiştirmek için kullanılan değiştirme tablosunu düzenler.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Dil için değişiklik ve istisnalar:

Değiştirme kurallarını oluşturup düzenleyeceğiniz dili seçin. LibreOffice ilk önce belge içinde imlecin bulunduğu konumda dil için tanımlanmış istisna durumları arar ve daha sonra kalan dilleri arar.

Değiştirme tablosu

Siz yazarken otomatik olarak değiştirilecek kelimeler, kısaltmalar veya kelime parçalarını listeler. Bir girdi eklemek için Birlikteve Değiştir kutusuna metni girin ve sonra Yeni'ye tıklayın. Bir girdiyi düzenlemek için metni seçin ve Birlikte kutusundaki metni değiştirin, ardından Değiştir'e tıklayın. Bir girdiyi silmek için, seçin ve daha sonra Sil'e tıklayın.

Belirli bir karakteri kelime, kısaltma veya kelime parçası şeklinde biçimlendirmek için otomatik Düzelt işlevini kullanabilirsiniz. Belgenizdeki biçimlendirilmiş metni seçin, bu iletişim penceresini açın, Sadece metin kutusunu temizleyin ve ardından Değiştir kutusuna yerine koymak istediğiniz kelimeyi girin.

Değiştir

Yazarken değiştirilmesini istediğiniz kelime, kısaltma veya kelime parçasını girin. Kelime sonundaki .* şeklindeki joker karakter dizileri kelimelerin son ekine bakılmaksızın değiştirilmesine neden olur. Kelime önündeki .* şeklindeki joker karakter dizileri de kelimelerin ön ekine bakılmaksızın değiştirilmesine neden olur. Örneğin "u18a.*" deseni ve "uluslararasılaştırma" değiştirme metni "u18aları" bulup "uluslararasılaştırma" ile değiştirir veya ".*..." deseni ve "…" değiştirme metni kullanıldığında "kelime..." ifadeleri doğrusu olan "kelime…" ile değiştirilir.

Öneri Simgesi

Kelime parçalarını veya kelime içindeki karakterleri değiştirmek için aynı desen içinde joker karakter dizilerini kullanabilirsiniz. Örneğin; zaman değerlerini girmek sadece sayısal tuşları ve aralarına iki nokta üst üste kullanarak şöyle daha hızlı yapılabilir: deseni ".*...*" veya ".*,,.*" (karakterler arasında çift nokta veya virgül) ve değiştirme metnini ":" olarak atadığınızda "10..30" veya "10,,30" ifadeleri "10:30" şekline dönüştürülecektir.


İle:

Yazdığınız metin yerine konulmasını istediğiniz metin, grafik, çerçeve veya OLE nesnesini Değiştir kutusuna girin. Metin, grafik, çerçeve veya OLE nesnesi seçmeniz durumunda uygun bilgi zaten buraya girilmiş olacaktır.

Sadece metin

Girdiyi biçimlendirmeden İle kutusuna kaydeder. Değiştirme yapıldığında metin belgenin biçimini kullanır.

Yeni

Değiştirme tablosuna bir girdi ekler veya mevcut girdiyi yeniler.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama olmaksızın siler.

Pencere Düğmeleri

Sıfırla

Değiştirilen değerleri bir önceki değerlerine geri döndürür.

İptal et

Pencereyi kapatır ve değişiklikleri göz ardı eder.

Tamam

Tüm değişiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatır.

Please support us!