Seçenekler

Siz yazarken hatalarınızı otomatik düzeltme seçeneklerini seçin ve TAMAM'a tıklayın.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Değiştirme tablosunu kullan

Eğer değiştirme tablosundaki bir kısayola uyan bir harf kombinasyonu yazarsanız bu kombinasyon değiştirilecek metinle değiştirilir.

İLk İKi BÜyük HArfi düzelt

Bir "KElimenin" ilk iki karakterini büyük harfle yazarsanız ikinci karakter otomatik olarak küçük harfe dönüştürülür.

note

No corrections are made to entries found in an applicable spelling dictionary.


Her cümlenin ilk harfini büyük harfe dönüştür.

Capitalizes the first letter of every sentence

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Not Simgesi

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


URL'yi Tanı

Bir URL yazdığınızda otomatik olarak bir körü oluşturur.

Tireleri Değiştir

Bir veya iki kısa çizgiyi bir uzun tire ile değiştirir (aşağıdaki tabloya bakın).

Text will be replaced after you type a trailing white space (space, tab, or return). In the following table, the A and B represent text consisting of letters A to z or digits 0 to 9. N represents digits only.

Sizin yazığınız metin:

Alacağınız sonuç:

A - B (A, boşluk, eksi, boşluk, B)

A – B (A, boşluk, tire, boşluk, B)

A -- B (A, boşluk, eksi, eksi, boşluk, B)

A – B (A, boşluk, tire, boşluk, B)

A--B (A, eksi, eksi, B)

A—B (A, uzun çizgi, B)
(tablonun altındaki nota bakın)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, en-dash, N)

A-B (A, eksi, B)

A-B (değişmez)

A -B (A, boşluk, eksi, B)

A -B (değişmez)

A --B (A, boşluk, eksi, eksi, B)

A –B (A, boşluk, tire, B)


note

If the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Çift boşlukları yoksay

İki veya daha fazla boşluğu tek bir boşlukla değiştirir.

Correct accidental use of cAPS LOCK key

Inverts a capitalized word entered with the Caps Lock key enabled, after a space is entered, and disables the Caps Lock key. For example, entering Libre with Caps Lock enabled appears as lIBRE, which is converted automatically to Libre.

Pencere Düğmeleri

Sıfırla

Değiştirilen değerleri bir önceki değerlerine geri döndürür.

İptal

Pencereyi kapatır ve değişiklikleri göz ardı eder.

Tamam

Tüm değişiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatır.

Lütfen bizi destekleyin!