Sözlük Düzenle

Çince dönüştürme terimlerini düzenle.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion - Edit terms button. Asian language support must be enabled.


Not Simgesi

Bu iletişim penceresini dönüştürme sözlüğünü düzenlemek, ona eklemek veya ondan girdileri silmek için kullanabilirsiniz. Dönüştürme sözlüğü için dosya yolu user/wordbook/commonterms.ctd dır. Bu dosyadaki varsayılan girdileri silemezsiniz.


Geleneksel Çinceden Basitleştirilmiş Çinceye

Geleneksel Çinceyi Basitleştirilmiş Çinceye dönüştürür.

Basitleştirilmiş Çinceden Geleneksel Çinceye

Basitleştirilmiş Çinceyi Geleneksel Çinceye dönüştürür.

Ters Eşleme

Yaptığınız her bir değişiklik için otomatik olarak ter eşleme yönünü ekler.

Terim

Eşleme terimi ile yerdeğiştirmek istediğiniz metni girin.

Eşleme

Terim ile yerdeğiştirmek istediğiniz metni girin.

Özellik

Seçili terimin sınıfını belirler.

Ekle

Terimi dönüştürme sözlüğüne ekler. Eğer terim sözlük içerisinde varsa, yeni terim öncelik kazanır.

Değiştir

Değiştirilmiş girdiyi veritabanı dosyasına kaydeder.

Sil

Kullanıcının eklediği seçilen girdiyi sözlükten kaldırır.

Lütfen bizi destekleyin!