Dağıtım

Yatay eksen veya düşey eksende üç veya daha fazla seçili nesneyi eşit olarak dağıtır. Aynı zamanda nesneler arasında boşlukları da eşit olarak dağıtabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Shape - Distribution (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Distribution (LibreOffice Impress).


Nesneler seçimdeki en dıştaki nesneye göre dağıtılır.

Yatay

Seçili nesneler için yatay dağılımı belirtin

Hiçbiri

Nesneleri yatay olarak dağıtmaz.

Solda

Seçili nesneleri dağıtır, böylece nesnelerin sol kenarları arasında eşit olarak aralık kalır.

Orta

Nesneleri dağıtır, böylece nesnelerin yatay merkezleri arasında eşit mesafe kalır.

Uzaklık

Seçili nesneleri yatay olarak dağıtır, böylece nesneler birbirlerine göre eşit boşluk bırakılarak yerleşir.

Sağa

Seçili nesneleri dağıtır, böylece nesnelerin sağ kenarları arasında eşit mesafe kalır.

Dikey olarak

Seçili nesneler için dikey dağılımı belirtin.

Hiçbiri

Nesneleri dikey olarak dağıtmaz.

Yukarı

Nesneleri dağıtır, böylece nesnelerin üst kenarları arasında eşit mesafe kalır.

Orta

Nesneleri dağıtır, böylece nesnelerin dikey orta merkezleri arasında eşit mesafe kalır.

Uzaklık

Seçili nesneleri diker dağıtır, böylece nesneler birbirlerine göre eşit mesafede kalacak şekilde yerleşir.

Aşağı

Seçili nesneleri dağıtır, böylece nesnelerin alt kenarları eşit mesafede kalır.

Please support us!