Materyal

Seçilen 3B nesnenin rengini değiştirir.

Icon Material

Material

Bu komuta erişmek...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Material tab.


Materyal

Önceden tanımlanmış bir renk şemasını atar veya kendi renk şemanızı oluşturmanıza izin verir.

Sık kullanılanlar

Önceden tanımlanmış bir renk şeması seçin veya özel bir renk şeması tanımlamak için Kullanıcı tanımlı'yı seçin.

Nesne rengi

Nesneye uygulamak istediğiniz rengi seçin.

Renk Penceresinden Rengi Seçin.

LibreOffice, bir Renk Seç iletişim kutusunun iki boyutlu bir grafik ve sayısal geçişli grafiğini kullanarak özel renkleri tanımlamanıza imkan verir.

Icon

3B Efektler penceresinin Aydınlatma sekmesindeki Renk Penceresi düğmesine basın.

Aydınlatma rengi

Nesneyi aydınlatmak için bir renk seçin.

Renk Penceresinden Rengi Seçin.

LibreOffice, bir Renk Seç iletişim kutusunun iki boyutlu bir grafik ve sayısal geçişli grafiğini kullanarak özel renkleri tanımlamanıza imkan verir.

Icon

3B Efektler penceresinin Aydınlatma sekmesindeki Renk Penceresi düğmesine basın.

Yansıtıcı

Seçili nesne için yansıma özelliklerini belirleyin.

Renk

Nesnenin yansıtmasını istediğiniz rengi seçin.

Renk Penceresinden Rengi Seçin.

LibreOffice, bir Renk Seç iletişim kutusunun iki boyutlu bir grafik ve sayısal geçişli grafiğini kullanarak özel renkleri tanımlamanıza imkan verir.

Icon

3B Efektler penceresinin Aydınlatma sekmesindeki Renk Penceresi düğmesine basın.

Yoğunluk

Ayna etkisi yoğunluğunu girin.

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Önizleme Alanı

Mevcut seçimin bir önizlemesini gösterir.

Convert to 3-D

Use this icon to convert a selected 2D object to a 3D object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Click here to convert a selected 2D object to a 3D rotation object. You can also select several 2D objects and convert them to one single 3D rotation object. To convert a group of 2D objects to 3D, you must first ungroup the selected objects.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Lütfen bizi destekleyin!