Veri Kaynakları

Bu bölüm veritabanı tablolarını gözden geçirmek ve onları düzenlemek için bilgi içerir.

Veritabanı Genel Bakış

note

Tasarım görünümünde açılmış bir veritabanı tablosunda veri kaynağı tarayıcısını kullanamazsınız.


Veri kaynağı tarayıcısı

Veri kaynağı tarayıcısı için komutlat Tablo Verisi çubuğu üzerinde ve içerik menülerinde bulunur.

Kayıtları seçmek

Bir veritabanı tablosundaki kaydı seçmek için, satır başlığına tıklayın veya satır başlığına tıklayıp daha sonra Yukarı ve Aşağı okları kullanın.

Takip eden tablo veri kaynağı tarayıcısından tek tek elemanların nasıl seçileceğini anlatır:

Seçim

İşlem

Kayıt

Satır başlığına tıklayın

Pek çok kayıt veya bir seçimi kaldırmak

'e basılı tutun ve satır başlığına tıklayın

Sütun

Sütun başlığına tıklayın

Veri alanı

Veri alanına tıklayın

Tüm tablo

Sütun başlığının satır başlığına tıklayın


Tablo Verisi araç çubuğu (tablo verisini düzenleme)

Simge

Veritabanı tablosundan kayıtları düzenleme, onlara ekleme ve silme yapmanızı sağlar.

Veriyi kesme, kopyalama ve yapıştırma

Veri kaynağı görünümünde kayıtları kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz. Veri Kaynağı tarayıcısı aynı zamanda diğer LibreOffice dosyalarından kayıtların veya metin ve sayıların sürüklenip bırakılmasını destekler.

Evet/Hayır, ikilik, görüntü veya sayma tablo alanlarının üzerine sürükleyip bırakamazsınız.

note

Sadece Düzenle kipindeki çalışmaların içine sürükleyip bırak.


Tablo Veri Çubuğu

Veri görünümü denetimi için Tablo Veri çubuğunu kullanabilirsiniz.

Veri Kaynağı Tarayıcısında gezinme

Farklı kayıtlar arasında gezinmek için Veri Kaynağı görünümünün altındaki Form Gezginini kullanın.

İlk kayıt

İlk kayıt

Tablodaki ilk kayıda git.

Bir önceki kayıt

Önceki kayıt

Tablodaki bir önceki kayıda git.

Kayıt numarası

Görüntülemek istediğiniz kayıtın numarasını girin, ve sonra Enter tuşuna basın.

Sonraki kayıt

Sonraki kayıt

Tablodaki bir sonraki kayıta git.

Son kayıt

Son kayıt

Tabloda bir son kayda gider.

Yeni kayıt

Simge

Geçerli tabloya yeni bir kayıt ekler. Bir kayıt oluşturmak için, tablo görünümünün altındaki asteriks (*) düğmesine tıklayın. Tablonun sonuna boş bir satır eklenir.

Kayıt sayısı

Kayıt sayısını gösterir. Örneğin, "9(2) kayıt 7" tablodan 9 kayıt içeren (2) kaydın seçildiğini ve içlecin 7 numaralı kayıtta olduğunu belirtir.

Tabloları düzenlemek

Tablo biçimlendirme komutlarına ulaşmak için, bir sütun başlığına ya da satır başlığına sağ tıklayın.

Tablo Biçimi

Seçili satır(lar)ı biçimlendirir.

Satır Yüksekliği

Mevcut satır veya satırların yüksekliğini değiştirir.

Satırları Sil

Seçili satır(ları) siler.

Sütun Biçimi

Seçili sütun(lar)ı biçimlendirir.

Sütun Genişliği

Mevcut ya da seçili sütunların genişliğini değiştirir.

Sütunları Gizle

Seçili sütun(lar)ı gizler. Gizli sütunları görünür kılmak için bir sütun başlığına sağ tıklayın ve Sütunları Göster'i seçin.

Sütunları Göster

Gizli sütunları görüntüler. Göstermek istediğiniz sütunu seçin veya Hepsi'ne tıklayarak bütüun gizli sütunları görüntüleyin.

Lütfen bizi destekleyin!