Hizalama

Mevcut hücre veya seçili hücrelerin içerikleri için hizalama seçenekleri ayarlar.

Bu komuta erişmek...


Yatay

Hücre içeriğine uygulamak istediğiniz yatay hizalama seçeneğini seçin.

Varsayılan

Sayıları sağa, metinleri sola dayalı hizalar.

Not Simgesi

Eğer Varsayılan seçeneği seçilirse, sayılar sağa, metin ise sola dayalı hizalanacaktır.


Solda

Hücrenin içeriğini sola dayalı hizalar.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Icon Align Left

Sola hizala

Sağa

Hücrenin içeriğini sağa dayalı hizalar.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Icon Align Right

Sağa hizala

Orta

Hücrenin içeriğini yatay olarak ortalar.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Icon Centered

İki yana hizalı

Hücrenin içeriğini iki yana yaslı hizalar.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Icon Justified

İki yana hizalı

Doldurulmuş

Hücrenin görünen kısmı dolana kadar hücre içeriğini (sayı ve metin) tekrarlar . Bu özellik satır sonu/kesmesi içeren metinler üzerinde çalışmaz.

Dağıtılmış

Tüm hücreye içeriği eşit olarak hizalar. İki yana yaslanın aksine metnin en son satırını da iki yana yaslar.

Girinti

Girdiğiniz miktara göre hücrenin sol kenarından girintiler.

Dikey

Hücre içeriğine uygulamak istediğiniz dikey hizalama seçeneğini seçin.

Varsayılan

Hüvre içeriğini hücrenin altına göre hizalar.

Yukarı

Hücrenin içeriğini hücrenin üst sınırına göre hizalar.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Aşağı

Hücrenin içeriğini hücrenin alt sınırına göre hizalar.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Icon Align Bottom

Aşağı Hizala

Orta

Hücrenin içeriğini dikey olarak ortalayarak hizalar.

Biçimlendir Araç çubuğundaki düğme:

Icon Align Center Vertically

Dikey Ortalayarak Hizala

İki yana hizalı

Hücre içeriğini üst ve alt hücre kenarlarına hizalar.

Dağıtılmış

Metin yönlendirmesi diye olmadıkça İki yana yaslanın aynısı. Sonra dikey Dağıtılmış ayarlara göre benzer davranır; örneğin, en son satırda iki yana yaslanır.

Metin yönlendirme

Hücrenin içerdiği metnin yönlendirmesini ayarlar.

Metin yönünü ayarlamak için çevirmeye tıklayın.

Derece

Enter the rotation angle from 0 to 360 for the text in the selected cell(s).

Kaynak köşesi

Döndürülen metnin hücrenin hangi kenarına yazılacağını belirtin.

  1. Taban Hücre Kenarlığı için Metin Eklentisi: Döndürülmüş metni taban hücre sınırından dışa doğru yazar.

  2. Tavan Hücre Kenarlığı için Metin Eklentisi: Döndürülmüş metni üst hücre sınırından dışa doğru yazar.

  3. Hücre İçi Metin Eklentisi: Döndürülmüş metni sadece hücre sınırları içinde yazar.

Dikey yığınlanmış

Metini dikey hizalar.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Asya anahat kipi

Bu onay kutusu sadece Asya dilleri desteği aktifleştirildiğinde ve metin doğrultusu dikey olarak ayarlandığında görülebilir. Seçili hücre(ler)deki Asya dilleri simgelerini birbirinin altına gelecek şekilde hizalar. Eğer hüce birden çok satırlı bir metin içerirse, satırları sağdan sola düzenlenmiş metin sütunları haline dönüştürülür. Dönüştürülmüş bu metinlerdeki Batı dilleri simgeleri, 90 derece sağa çevirilir. Asya dilleri simgeleri ise haliyle çevrilmez.

Özellikler

Hücredeki metin akışını belirle.

Otomatik metin dağılımı

Metni hücre kenarlığındaki diğer bir satırın üstüne kaydırır. Satırların sayısı hücrelerin genişliğine bağlıdır. Elle bir satır sonu/kesmesi girmek isterseniz, hücre içindeyken +Enter tuşlarına basın.

Hücrelerin İçinde Satır Sonları Ekleme

Heceleme etkin

Kelime tirelemeyi ve metin sarmayı etkinleştirir.

Hücre boyutuna sığdır

Hücre içeriği mevcut hücre genişliğine sığsın diye var olan yazı tipi boyutunu azaltır. Satır sonu kesmesi içeren hücrelere bu komutu uygulayamazsınız.

Lütfen bizi destekleyin!