Satır Yüksekliği

Mevcut satır veya satırların yüksekliğini değiştirir.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


Yükseklik

Kullanmak istediğiniz satır yüksekliğini girin.

Varsayılan değer

Varsayılan taslağa göre boyuta göre satır yükseliğini ayarlar. Var olan içerik dikey kırpılmış olarak gözükebilir. Daha büyük içerik girdikçe yükseklik artık otomatik olarak artmaz.

Lütfen bizi destekleyin!