Gruba gir

Seçili grubu açar, böylece her bir nesneyi düzenleyebilirsiniz. Eğer seçili grup iç içe grup içeriyorsa, alt gruplar üzerinde bu komutu tekrarlayabilirsiniz. Bu komut kalıcı olarak nesneleri gruplarından ayırmaz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Group - Enter Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Enter Group (drawing documents).

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Gruba gir


Öneri Simgesi

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!