Hücreye

Seçili öğeyi hücreye sabitler. Sabitleme simgesi hücrenin sol üst kçşesinde gösterilir.

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

Choose Format - Anchor - To Cell.

From the context menu:

Choose Anchor - To Cell.

From the tabbed interface:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.


Lütfen bizi destekleyin!