Öne Getir

Seçilen nesneyi yığının en önündeki nesneye yaklaşacak şekilde bir seviye öne taşır.

Bu komuta erişmek...

From toolbars:

Icon Bring Forward

Bir Öne Getir


Lütfen bizi destekleyin!