Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Bu komuta erişmek...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

Sıralama


Metin ve grafik katmanı

Belgenize yerleştirdiğiniz her nesne kendinden önceki nesnelerin üzerine yerleştirilir. Belgenizdeki nesnelerin yığınlama sıralamasını değiştirmek için düzenleme komutlarını kullanın. Metnin yığınlama sıralamasını değiştiremezsiniz.

En Öne getir

Seçili nesneyi diğerlerinin önüne getirecek şekilde yığınlama sırasını değiştirir.

Öne Getir

Seçilen nesneyi yığının en önündeki nesneye yaklaşacak şekilde bir seviye öne taşır.

Arkaya Gönder

Seçilen nesneyi yığınlama sıralamasında bir seviye aşağı gönderir.

En Alta Gönder

Seçili nesneyi yığınlama sıralamasında diğer nesnelerin en arkasına taşır.

Lütfen bizi destekleyin!