Konum ve Boyut

Seçili nesneyi yeniden boyutlandırır ve taşır.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Position and Size - Position and Size tab.


Konum

Sayfadaki seçili nesnenin konumunu belirtir.

X Konumu

Izgarada seçili temel noktaya göre hareket ettirmek istediğiniz nesne için yatay mesafeyi girin.

Y konumu

Izgarada seçili temel noktaya göre hareket ettirmek istediğiniz nesne için dikey mesafeyi girin.

Temel noktası

Izgara içerisindeki temel noktaya tıklayın ve daha sonra Y Konumu ve X Konumu kutularında seçtiğiniz temel noktaya göre kaydırmak istediğiniz nesne için miktarı girin. Temel nokta, nesne üzerindeki seçim işlerine karşılık gelir.

Boyut

Seçili nesneyi seçili taban noktasına göre ne kadar yeniden boyutlandıracağınızı belirtin.

Genişlik

Seçili nesne için bir genişlik girin.

Yükseklik

Seçili nesne için yükseklik girin.

Orantıyı koru

Seçili nesneyi yeniden boyutlandırdığınızda oranları sürdürür.

Temel noktası

Izgara içerisinde bir taban noktasına tıklayın ve daha sonra seçili nesne için Genişlik ve Yükseklik kutuları içine yeni boyutları girin.

Koruma

Konum

Seçili nesnenin boyutu veya konumu için değişimleri önler.

Boyut

Nesneyi yeniden boyutlandırmanızdan sizi korur.

Uydur

Eğer çizim nesnesinin boyutunun girilmiş metnin boyutuna uygun olarak ayarlanması gerekiyorsa belirtir.

Genişliği metne uydur

Eğer nesne metinden daha küçükse nesnenin genişliğini metnin genişliğine genişletir.

Yüksekliği metne uydur

Eğer nesne metinden daha küçükse nesnenin yüksekliğini metnin yüksekliğine genişletir.

Please support us!