Metin

Seçilen çizim veya metin nesnesindeki metin için yerleşim ve sabitleme seçeneklerini ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - - Text tab.


Metin çizim veya metin nesnesinin kenarlarına bağıl olarak konumlandırılır.

Drawing Object Text

Genişliği metne uydur

Nesne metinden daha küçükse genişiğini metne uyacak kadar genişletir.

Yüksekliği metne uydur

Nesne metinden daha küçükse yüksekliğini metne uyacak kadar genişletir.

Çerçeveye uydur

Resizes the text to fit the entire area of the drawing or text object. This control is available only when the other "fit" controls are not selected.

Dış hatlara ayarla

Metin akışını, seçilen çizim nesnesinin konturlarına uyması için uyarla.

Custom Shape Text

Şekilde metni kaydır

Özel bir şekle çift tıkladığınızda girdiğiniz metni şeklin içine sığdırmak için kaydırır.

Şekli metni sığdırmak için yeniden boyutlandırır

Şekle çift tıkladıktan sonra girdiğiniz metni sığdırmak için şekli yeniden boyutlandırır.

Kenarlıklara aralamak

Çizimin kenarları ile ya da metin nesnesi ile metnin kenarlıkları arasındaki boşluğu belirler.

Solda

Çizimin ya da metin nesnesinin sol kenarı ile metnin sol kenarlığı arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Sağa

Çizimin ya da metin nesnesinin sağ kenarı ile metnin sağ kenarlığı arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Yukarı

Çizimin ya da metin nesnesinin üst kenarı ile metnin üst kenarlığı arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Aşağı

Çizimin ya da metin nesnesinin alt kenarı ile metnin alt kenarlığı arasında bırakılacak boşluk miktarını girin.

Metin sabitleyici

Sabitleyicinin türünü ve konumunu ayarlayın.

Grafik Görünümü

Metin için sabitleyiciyi yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın.

Tam genişlik

Metni çizim veya metin nesnesinin tüm genişliğine sabitler.

Lütfen bizi destekleyin!