Ok Biçemleri

Ok biçemlerini düzenleyin veya oluşturun.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.


Ok Biçemlerini Düzenle

Ok biçemlerinin mevcut listesini düzenlemenize imkan sağlar.

Başlık

Seçilen ok biçeminin ismini görüntüler.

Ok biçemi

Liste kutusundan önceden tanımlanmış bir ok biçem sembolü seçin.

Ekle

Özel bir ok biçemi tanımlamak için belgedeki bir çizim nesnesini seçin ve buraya tıklayın.

Değiştir

Seçili ok biçeminin ismini değiştirir.

Sil

Seçili olan öğeyi veya öğeleri onaylama sonrasında siler.

Ok Biçemlerini Yükle

Ok biçemi listesini içe aktarır.

Ok Biçemlerini Kaydet

Daha sonra tekrar yükleyebilmeniz için mevcut ok biçemleri listesini kaydeder.

Önizleme Alanı

Displays a preview of the current selection.

Please support us!