Açıklama

Seçilen nesneye bir başlık ve açıklama atar. Bunlar erişilebilirlik araçları için erişilebilirler ve belgeyi dışa aktardığınızda alternatif etiketlerdir.

Bu komuta erişmek...

Open the context menu for the object - choose Description.


Başlık

Bir başlık metni girin. Bu kısa isim HTML biçiminde alternatif bir etiket olarak görünecektir. Erişebilirlik araçları bu metni okuyabilirler.

Açıklama

Bir açıklama metni girin. Karmaşık bir nesneyi veya nesneler grubunu tanımlamak için uzun bir açıklama metni ekran okuma yazılımları için girilebilir. Tanımlama erişebilirlik araçları için alternatif bir etiket olarak görünür.

Lütfen bizi destekleyin!