İki Satır

Mevcut paragrafın satır boşluğunu iki satır olarak ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Open context menu - choose Line Spacing - Double.


Simge

Satır aralığı: 2

Please support us!