İki Satır

Mevcut paragrafın satır boşluğunu iki satır olarak ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 2.


Simge

Satır aralığı: 2

Lütfen bizi destekleyin!