1,5 Satır

Mevcut paragrafın satır boşluğunu bir buçuk satır olarak ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.5.


Icon Line spacing: 1.5

Satır aralığı: 1.5

Lütfen bizi destekleyin!