1,5 Satır

Mevcut paragrafın satır boşluğunu bir buçuk satır olarak ayarlar.

Bu komuta erişmek...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


Simge

Satır aralığı: 1.5

Please support us!