Satır Aralığı

Seçilmiş paragraflar arasında bırakılacak aralık miktarını belirler.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Spacing.


Tek Satır

Mevcut paragrafa tek satır aralaması uygular. Bu varsayılan ayardır.

1,5 Satır

Mevcut paragrafın satır boşluğunu bir buçuk satır olarak ayarlar.

İki Satır

Mevcut paragrafın satır boşluğunu iki satır olarak ayarlar.

Lütfen bizi destekleyin!