Altı çizili

Underlines or removes underlining from the selected text.

Bu komuta erişmek...

Open the menu Format - Text and choose Single Underline or Double Underline.

Icon Underline

Altı çizili


İmleç bir kelimenin üzerinde değilse yazacağınız metnin altı çizili olacaktır.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Lütfen bizi destekleyin!