Biçem

Bu komutu bir metin seçimine hızlıca yazı tipi biçemini uygulamak için kullanın.

Bu komuta erişmek...

Open context menu - choose Style.


İmleç bir kelimenin üzerindeyse ve seçim yapılmamışsa yazı tipi biçemi tüm kelimeye uygulanır. İmleç bir kelimenin içinde değil ve seçim de yapılmamışsa yazı tipi biçemi yazacağınız metne uygulanacaktır.

Koyu

Seçili metni koyu yapar. Eğer imleç bir kelime içerisinde ise, tüm kelime koyu yapılır. Eğer seçim veya kelime hali hazırda koyu ise, biçimlendirme kaldırılır.

Italik

Seçili metni yatık yazıya dönüştürür. Eğer imleç bir kelimedeyse tüm kelime yatık yazıya dönüşür. Eğer seçim veya kelime yatık yazılmışsa biçimlendirme kaldırılır.

Altı çizili

Underlines or removes underlining from the selected text.

Üstü çizili

Seçili metnin üzerini veya imleş bir kelimenin üzerindeyse tüm kelimenin üzerini çizer.

Gölge

Seçilen metne veya imleç bir kelimedeyse o kelimenin tamamına bir gölge ekler.

Üst simge

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu azaltır ve metni satır çizgisinden yükseltir.

Alt simge

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu küçültür ve taban çizgisine yaklaştırır.

Lütfen bizi destekleyin!