Merge Cells

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

warning

Hücreleri birleştirmek tablodaki formüllerde hesaplama hatalarına neden olabilir.


Lütfen bizi destekleyin!