Boyut

Seçilen metne ilişkin çift çizgi seçeneklerini belirler.

Bu komuta erişmek...

Open context menu - choose Size.


Lütfen bizi destekleyin!