Sağa

Seçilen paragraf(lar)ı sağ sayfa kenar boşluğuna hizalar.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Align Text - Right.

Open context menu - choose Align - Right.

Icon Align Right

Sağa hizala


Lütfen bizi destekleyin!