Yatay Ortala

Seçili nesneleri yatay olarak hizalar. Draw veya Impress içerisinde sadece bir nesne seçildiyse, nesnenin merkezi sayfanın yatay merkezine hizalanır.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Ortada


Seçili nesnelerin dikey konumu bu komuttan etkilenmez.Bir gruptaki tekil nesneleri hizalamk için, , nesneleri seçin ve ardından hizalama seçeneğini tercih edin.

Lütfen bizi destekleyin!