Sola Hizala

Seçili nesnenin sol sınırlarını yaslar. Eğer Draw veya Impress'de tek nesne seçilmişse, nesnenin sol sınırı sayfanın sol kenar boşluğuna yaslanır.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Left

Solda


Nesneler, seçimdeki nesnelerin en sol sınırına hizalanır.

Not Simgesi

Bir gruptaki tekil nesneleri hizalamk için, , nesneleri seçin ve ardından hizalama seçeneğini tercih edin.


Lütfen bizi destekleyin!